Raahe rakentaa tulevaisuutta – vastaus rakennusalan osaajatarpeeseen

Lataa tästä koulutuksen infopaketti (pdf)pdf, 4350 kb

Raahen kaupunki, Koulutuskeskus Brahe ja Kauppakamari ovat selvittäneet yhdessä rakennusalan yritys- ja elinkeinoelämän toimijoiden kanssa mahdollisuutta käynnistää rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinöörikoulutus Raahen seutukunnassa.

Työryhmän selvitystyö käynnistyi loppusyksystä 2016 Koulutuskeskus Brahen ja Kauppakamarin yhteisessä työryhmässä. Työryhmässä olivat edustettuina myös Rakennus Miilukangas Oy ja SSAB. Neuvotteluiden tarkoituksena on ollut kartoittaa rakennusmestarikoulutusta sekä rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinöörikoulutusta antavien ammattikorkeakoulujen kiinnostusta ja mahdollisuuksia järjestää alan koulutusta Raahessa. Keskusteluiden tavoitteena on ollut opiskelijaryhmän käynnistäminen Raahessa kevään 2018 aikana, monimuoto-opiskelumahdollisuudet sekä muu yhteistyö. Samaan aikaan on toteutettu puhelinkysely sekä sähköinen kysely Raahen seutukunnan rakennusalan toimijoille, joilla kerättiin informaatio yritysten rakennusalan koulutustarpeista, ennuste tulevasta osaajatarpeesta sekä sitoutumisesta koulutukseen. Kyselytutkimuksen perusteella Raahen seutukunnassa tarvitaan yli 100 uutta rakennusalan AMK-osaajaa seuraavan 5 vuoden aikana. Selvityksen mukaan koulutuksen sijaintipaikkakunta nähtiin merkityksellisenä yrityksen ja henkilöstön sitoutumisen ja lähipäiviin osallistumisen näkökulmasta. Monimuotokoulutuksen nähtiin tuovan joustavuutta varsinkin työn ohessa kouluttautuvien osalta.

Ammattikorkeakouluyhteistyö käynnistetään yhdessä Kajaanin Ammattikorkeakoulun kanssa. Yhteistyösopimus käsitellään Raahen kaupunginhallituksen kokouksessa 8.5.2017. Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinöörikoulutuksen on tarkoitus käynnistyä tammikuussa 2018 monimuotokoulutuksena ja tarkemmat infotilaisuudet koulutuksesta pidetään tiistaina 30.5.2017 klo 15 - sekä syksyllä. Infotilaisuudet ja koulutus toteutetaan Koulutuskeskus Brahen ammattiopiston tiloissa.

Monialaisten korkeakouluopintojen saattaminen osaksi seutukunnan koulutustarjontaa on osa Koulutuskeskus Brahen nykyistä strategiaa sekä Raahen kaupungin ja Kauppakamarin tavoitteena, jolla pyritään vastaamaan entistä joustavammin yritys- ja elinkeinoelämän koulutustarpeisiin sekä luomaan jatko-opintopolkuja opiskelijoille seutukunnassa. Tavoitteena on laajentaa korkeakoulutarjontaa suunnitelmallisesti jatkossa.

Lisätiedot:


Jaana Ritola 050 325 6413
Koulutuskeskus Brahe


Ari Nurkkala 040 135 6777
Ilmo Arvela 044 439 3201
Raahen kaupunki

Raimo Seikkala 040 748 0311
Kauppakamari