Avoimet työpaikat

Kaupungin avoimet työpaikat

Kaavasuunnittelija

23.05.17

Raahen kaupungin kaavoitusyksikkö vastaa kokonaisuudessaan Raahen kaupungin kaavoitustoimesta. Haemme kaavoitusyksikköömme toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen KAAVASUUNNITTELIJAA. Kelpoisuusvaatimuksena on toimeen soveltuva ...

Ravitsemistyöntekijä

22.05.17

Raahen kaupungin ateria- ja puhtauspalvelut tuottaa Raahen kaupungin, Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ja Raahen koulutuskuntayhtymän ateriapalveluita. Haemme palvelukseemme ravitsemistyöntekijää toistaiseksi ...

Laitoshuoltaja

22.05.17

Raahen kaupungin ateria- ja puhtauspalvelut tuottaa opetuksen ja varhaiskasvatuksen tarvitseman ruoka- ja siivouspalvelun. Laitoshuoltajamme toimivat siivouksen lisäksi kohdekohtaisesti osaksi myös ...

Ravitsemistyöntekijä-laitoshuoltaja

22.05.17

Raahen kaupungin ateria- ja puhtauspalvelut tuottaa opetuksen ja varhaiskasvatuksen tarvitseman ruoka- ja siivouspalvelun. Useissa kohteissa ateria- ja puhtauspalvelun tehtävät ovat ...

Luokanopettaja

19.05.17

Luokanopettajan virka (vakanssi 3942411024) ajalle 10.8.2017 - 2.6.2018. Hakijalta toivotaan perehtyneisyyttä alkuopetukseen ja erityisopetukseen. Viran sijoituspaikka on virkasuhteen alkaessa Jokelan ...

Luokanopettaja

19.05.17

Luokanopettajan virka (vakanssi 3942411001) ajalle 1.8.2017 - 31.7.2018. Hakijalta toivotaan perehtyneisyyttä käsityön (tekninentyö) ja liikunnan opetukseen. Viran sijoituspaikka on virkasuhteen ...

Erityisopetuksen tuntiopettaja

18.05.17

Määräaikainen erityisopetuksen tuntiopettajan virka (vakanssi 7104840002) ajalle 1.8.2017 - 31.7.2018. Virkaan sisältyy erityisopetuksen tuntiopettajan tehtävien lisäksi yläkoulun historian opetus. Viran ...

Luokanopettaja

18.05.17

Luokanopettajan virka (vakanssi 2842813004) ajalle 1.8.2017 - 31.7.2018. Viran sijoituspaikka virkasuhteen alkaessa Kirkonkylän koulu. Opetuslautakunta voi asettaa virkaan valitulle harkintansa ...

Matematiikan ja fysiikan tuntiopettaja

18.05.17

Matematiikan ja fysiikan tuntiopettajan virka (vakanssi 3141713001) ajalle 1.8.2017 - 31.7.2018. Opetustuntien määrä 14 tuntia. Viran sijoituspaikka on virkasuhteen alkaessa ...

Erityisopetuksen tuntiopettaja

18.05.17

Erityisopetuksen tuntiopettajan virka (vakanssi 5640140003) ajalle 1.8.2017 - 31.7.2018. Viran sijoituspaikka on virkasuhteen alkaessa Haapajoen ja Koivuluodon koulut. Opetuslautakunta voi ...