Kaavoituskatsaus

Kaavoituskatsaus on maankäyttö- ja rakennuslain kunnalle määrittelemä velvollisuus tiedottaa kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista.

Muita tiedotuskanavia ovat kaavan vireilletulosta kertovat kuulutukset paikallislehdissä, paikallislehtien tekemät jutut kaavoitusasioista sekä kunnan internetsivustolla julkaistava kaavoitusta koskeva aineisto.

Pöytäkirjaote KH 9.1.2017 §5pdf, 29 kb
Kaavoitusohjelma 2017pdf, 6974 kb