Nähtävillä olevat kaavat

Asemakaavat

Akm 234: Rautatalon tontin asemakaavan muutos

Kaavaluonnos nähtävillä 2.10. - 31.10.2017.
Yleisötilaisuus 10.10.2017 klo 17.00 - 19.00 Kauppaporvarin Fregatti-salissa.

Akm 236: Aittalahden teollisuusalueen asemakaavan muutos

Kaavan vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo.

Akm 237: Mestarinkadun teollisuualueen asemakaavan muutos

Kaavan vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo.

Yleiskaavat

Ei nähtävillä olevia yleiskaavoja.Arkisto