Akm 216: Mettalanmäen kauppakeskuksen asemakaavan muutos, laajennus ja osittainen kumoaminen

Raahen kaupungin 35. kaupunginosaa (Palonkylä) koskeva asemakaava, korttelin 3533 sekä liikenne-, katu- ja erityisalueen asemakaavan muutos ja yleisen tiealueen kumoaminen.

Suunnittelualue sijaitsee Mettalanmäellä valtatien 8 Kokkolantien liittymän eteläpuolella. Alueen itäpuolella on Palonkylän Pereenmäen omakotitaloalue ja lounaispuolella Pyynmäen omakotitaloalue. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 35 hehtaaria.

Suunnittelu koskee Mettalanmäen liikennealuetta ja kauppakeskuksen korttelia vireillä olevan Mettalanmäen osayleiskaavan mukaisesti. Mettalanmäen asemakaavan muutos toteuttaa sekä maakuntakaavaa että osayleiskaavaa.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on luoda edellytykset uuden kauppakeskuksen rakentamiselle valtatien 8 ja Kokkolantien risteyksen tuntumaan sekä päästä toteuttamaan Raahen kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen yhteistyönä laaditut valtatien 8 liikennejärjestelyt melusuojauksineen ja ympäristöineen.

Asiaa on käsitelty viimeksi 28.8.2017 § 101, jolloin kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan.

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjaote, 28.8.2017 §101pdf, 150 kb
Kaavakartta, 27.6.2017pdf, 808 kb
Kaavaselostus, 21.8.2017pdf, 7218 kb

Tehdyt selvitykset

Mettalanmäen osayleiskaavan ja asemakaavan arkeologinen inventointi, 12.10.2016pdf, 12709 kb
Mettalanmäen osayleiskaava, rakennushistoriallinen selvitys, 2.11.2016pdf, 30786 kb
Arkisto