Akm 236: Aittalahden teollisuusalueen asemakaavan muutos

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Raahen kaupungin 41. kaupunginosassa ja käsittää korttelin 4114 tontteja 1 ja 2, korttelin 4113 autopaikkojen korttelialuetta sekä katualuetta.

Kaavamuutoksen tavoitteena on osoittaa alue yleiskaavan mukaiseen käyttöön teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi. Asemakaavan muutoksella on tarkoitus muodostaa nykyiseen kysyntään vastaavia pienempiä teollisuustontteja katualueineen.

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 5,4 ha.

Asiaa on käsitelty viimeksi 20.9.2017, jolloin kehittämislautakunta päätti kaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta.

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Pöytäkirjaote KELA 20.9.2017 §25pdf, 19 kb
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.9.2017pdf, 1444 kbArkisto