Akm 237: Mestarinkadun teollisuusalueen asemakaavan muutos

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Raahen kaupungin 31. kaupunginosassa osoitteessa Mestarinkatu. Asemakaavan muutos koskee osaa kiinteistöä 678-31-9903-100.

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 0,4 ha.

Alueelle suunnitellaan teollisuustontti yleiskaavan mukaisesti. Muilta osin nykyiset olemassa olevat toiminnot alueella voivat jatkua ennallaan.

Asiaa on käsitelty viimeksi 20.9.2017, jolloin kehittämislautakunta päätti kaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta.

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Pöytäkirjaote KELA 20.9.2017 §26pdf, 19 kb
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.9.2017pdf, 874 kbArkisto