Hanketoiminta ja kehittäminen

Hanketoiminta ja kehittäminen toteuttaa Raahen kaupungin kaupunkistrategian 2017-2021 mukaisia hankkeita ja kehittämistehtäviä elinvoima-, työvoima- ja vetovoimapalveluin. Tavoitteena on, että Raahe kehittyy elinvoimaiseksi ja vahvuuksiinsa nojaavaksi kaupungiksi.

Hanketoiminta ja kehittäminen varmistaa osaltaan, että kaupunki on aktiivinen toimija ja mahdollistaja luoden siten toiminnallaan edellytyksiä, mahdollisuuksia ja monipuolisia työkaluja.

Hanketoiminta ja kehittäminen käy tiivistä vuoropuhelua kaupunkilaisten kanssa – tehhään kaikki yhesä.

Haluamme, että raahelaiset vaikuttavat ja osallistuvat Raahen kehittämiseen. Jos sinulla on ideoita kaupungin kehittämiseksi, ota yhteyttä, tehdään yhdessä Raahesta entistä parempi. Kaupunkilaiset kehittävät kaupunkia!

Meidät löydät Raahen Kampuksen alueelta (Rantakatu 5, 7 ja 9).

Tule mukaan tekemään asukkaiden Hyvän tuulen Raahe!

Kaavio 1: Hanketoiminnan ja kehittämisen toiminta

Johtaja

Hannele Meskus
044 439 3300
hannele.meskus@raahe.fi

Käyntiosoite

Hanketoiminta ja kehittäminen
Rantakatu 7A
92100 Raahe

hanketoiminta@raahe.fi