Viralliset ilmoitukset

Julkipano ympäristölupa Vihannin Lämpö Oy

14.08.17

Raahen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on tarkastanut Vihannin Lämpö Oy:n ympäristölupahakemuksen ja päättänyt myöntää ympäristöluvan kaukolämmön tuottamiseen ja jakeluun kiinteistöllä Rantamaa, RN:o ...

Raahen syväsataman asemakaava ja asemakaavan muutos

04.08.17

Raahen kaupunginvaltuusto 29.05.2017 §:ssä 53 hyväksymä Akm 235: Raahen syväsataman asemakaava ja asemakaavan muutos on saavuttanut lainvoiman 25.7.2017. Asemakaava koskee: ...

Mustavaaran kaivoksen sulaton osayleiskaava

04.08.17

Raahen kaupunginvaltuuston 29.05.2017 §:ssä 52 hyväksymä Mustavaaran kaivoksen sulaton osayleiskaava on saavuttanut lainvoiman 25.7.2017. Uusi Mustavaaran kaivoksen sulaton osayleiskaava tuli ...

Mettalanmäen osayleiskaava

04.08.17

Raahen kaupunginvaltuuston 29.5.2017 §:ssä 55 hyväksymä Mettalanmäen osayleiskaava on saavuttanut lainvoiman 25.7.2017. Uusi Mettalanmäen osayleiskaava tuli voimaan 4.8.2017. Raahessa ...

Ilmanlaadun mittaukset ja analyysit Raahessa

12.07.17

Ilmanlaadun mittaukset ja analyysit Raahessa Tarjouspyynnön asiakirjat löytyvät osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/raahe

Ympäristöviranomaisen kuulutukset ja julkipanot

30.06.17

Ympäristönsuojeluviranomaisen käsittelemät lupa- ja ilmoitusasioiden kuulutukset ja julkipanot löytyvät Julkipano-sivustolta

Julkipano Siirtokuormausaseman ympäristölupa

07.04.17

Raahen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on tehnyt ympäristölupapäätöksen Raahen kaupungin siirtokuormausasemalle Raahen kaupungin jäteasemalle osoitteessa Kiiluntie 167 Raahen kaupungin lahoitusmaalle RNo 678-402-1-50. ...

Kuulutus Akm 235: Raahen syväsataman teollisuusalueen asemakaavan ja asemakaavan muutosehdotuksen nähtävilläolosta

23.02.17

Kaupunginhallitus on 20.2.2017 § 77 päättänyt asettaa MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 27.2. – 28.3.2017 ...

Kuulutus Sulaton osayleiskaavaehdotuksen nähtävilläolosta

23.02.17

Kaupunginhallitus on 20.2.2017 § 76 päättänyt asettaa Sulaton osayleiskaavaehdotuksen MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 27.2.-28.3.2017 ...

Kuulutus Akm 235: Raahen syväsataman teollisuusalueen asemakaavan ja asemakaavan muutosluonnoksen nähtävilläolosta

21.10.16

Tekninen lautakunta on päättänyt asettaa nähtäville mielipiteiden esittämistä varten 24.10. – 23.11.2016 väliseksi ajaksi tekniseen palvelukeskukseen (Ruskatie 1, Pattijoki) ja ...

Avoimet tarjouspyynnöt

Ilmanlaadun mittaukset ja analyysit Raahessa

12.07.17

Ilmanlaadun mittaukset ja analyysit Raahessa Tarjouspyynnön asiakirjat löytyvät osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/raaheArkisto