Kuulutus

Raahen kaupunginvaltuuston kokous pidetään Kauppaporvarin Fregattisalissa, os. Kirkkokatu 28, Raahe, maanantaina 18.6.2018 alkaen kello 18.00, jolloin käsitellään esityslistassa nro 6/2018 mainitut ym. mahdolliset asiat.

Pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Valtuuston kokousta voi seurata suorana lähetyksenä internetis-sä osoitteessa

http://www.raahe.fi/kaupunginvaltuusto/suora_lahetys

Raahe 13.6.2018

Hanna-Leena Mattila
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Avoimet tarjouspyynnötArkisto