Kuulutus

Kehittämislautakunta on päättänyt asettaa MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtäville mielipiteiden esittämistä varten 2.10. – 31.10.2017 väliseksi ajaksi Tekniseen keskukseen (Ruskatie 1, Pattijoki) ja kaupungin internetsivuille www.raahe.fi

Akm 234: Rautatalon tontin asemakaavan muutosluonnoksen

Asemakaavan muutosalue käsittää Raahen kaupungin keskustassa 6. kaupungin osassa sijaitsevan Sovionkadun, Kauppakadun, Laivurinkadun ja oikeustalon rajaaman korttelin 21 tontit 4 ja 9 katualueineen.

Mielipiteet pyydetään toimittamaan 31.10.2017 klo 15.00 mennessä osoitteella Raahen kaupunki, Tekninen keskus, Ruskatie 1, 92140 Pattijoki.

Yleisötilaisuus, jossa asemakaavaluonnos esitellään, pidetään tiistaina 10.10.2017 klo 17.00 – 19.00 Kauppaporvarin Fregattisalissa, osoitteessa Kirkkokatu 28 (2.krs), Raahe.

Lisätietoja
Kaavoituspäällikkö Anu Syrjäpalo, Raahen kaupunki
puh. 044 439 3575, anu.syrjapalo (at) raahe.fi
Kaavasuunnittelija Mathias Holmén, Raahen kaupunki
puh. 040 830 3159, mathias.holmen (at) raahe.fi
Kaavoitusarkkitehti Jaana Pekkala, Raahen kaupunki
puh. 040 830 3000, jaana.pekkala (at) raahe.fi
Arkkitehti Ville Niskasaari, Linja Arkkitehdit Oy
puh. 044 777 1021, ville.niskasaari (at) linja-arkkitehdit.fi

Kehittämislautakunta

Avoimet tarjouspyynnötArkisto