Kuulutus

Oy Fincirk Ab / Sirkus Finlandia on lähettänyt Raahen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Ilmoitus on saapunut Raahen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjeenä 4.7.2018. Asia koskee 30.7.2018 klo 18.30-21.00 järjestettävää sirkusta. Tapahtumassa soitetaan sirkusmusiikkia. Ilmoitus on julkisesti nähtävillä 11.7.-25.7.2018 Raahen kaupungin teknisen palvelukeskuksen ilmoitustaululla, osoitteessa Ruskatie 1, 92140 Pattijoki sekä kaupungin internet-sivuilla.

Asianosaisilla, joiden etua, oikeutta tai velvollisuutta asia saattaa koskea, on oikeus tehdä muistutus ilmoituksen johdosta. Muilla on mahdollisuus ilmaista asiasta mielipiteensä. Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kirjallisena kuulutusaikana osoitteeseen Raahen kaupunki, ympäristönsuojeluviran-omainen, Ruskatie 1, 92140 Pattijoki tai sähköpostitse ymparisto@raahe.fi.

Lisätietoja
antaa asiaa valmisteleva ympäristösihteeri Aino Alatalo puh.040 130 3810, sähköpostiosoite aino.alatalo@raahe.fi

Liite: kuulutuspdf, 84 kb

Avoimet tarjouspyynnötArkisto