Viralliset ilmoitukset

Asianosaisten kuuleminen (MRL 79 §) ja ilmoitus tonttijaon nähtäville asettamisesta (MRA 39 §)

27.06.17

Teknisen palvelukeskuksen ilmoitustaululla ja Raahen kaupungin Internet-sivulla www.raahe.fi pidetään nähtävillä 27.6.2017 - 11.7.2017 välisenä aikana seuraava tonttijakoehdotus: Asianosaisilla (maaomistajilla, rajanaapureilla) ...

Meluilmoitus Raahen Steelcross Ry

26.06.17

Raahen ympäristönsuojeluviranomaiselle on saapunut ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Asia koskee motocross- kilpailua 22.7.-23.7.2017 ...

Kuulutus Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä Mattilanperän kyläyhdistys ry:n valitukseen

22.06.17

Vaasan hallinto-oikeus on hylännyt 13.6.2017 antamallaan päätöksellä (päätösnumero 17/0193/2) (diaarinumero 00507/16/5129) Mattilanperän kyläyhdistys ry:n valituksen Raahen kaupungin ympäristösihteerin päätöksestä 11.3.2016 ...

Melukuulutukset

19.06.17

Raahen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle on saapunut seuraavat ilmoitukset melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta: Sulatto `17 Kuulutus Pooki Flakkaa - Raahen ...

Julkipano meluilmoitus Pekanpäivät 2017

12.06.17

Raahen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on 9.6.2017 käsitellyt ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta ja hyväksynyt toiminnan ...

Julkipano maa-aineslupa sekä ympäristölupa Ritokangas

09.06.17

Raahen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on tehnyt maa-ainesten otto- ja ympäristölupapäätöksen Raahen kaupungin, Piehingin kylälle tilalle Ritokangas RN:o 678-411-11-32. Päätös ja siihen ...

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös valitukseen yleiskaavojen hyväksymistä koskevassa asiassa

01.06.17

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on 19.5.2017 antanut päätöksen numero 17/0133/1 diaarinumero 00555/16/4102 ja 00790/16/4102 Antti Mathlinin ja asiakumppanien sekä Liisa ja Pekka ...

Julkipano melulupa Norsupalloa ja Raatiroll

01.06.17

Raahen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on 1.6.2017 käsitellyt ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta jahyväksynyt toiminnan hakemuksen ...

Julkipano Siirtokuormausaseman ympäristölupa

07.04.17

Raahen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on tehnyt ympäristölupapäätöksen Raahen kaupungin siirtokuormausasemalle Raahen kaupungin jäteasemalle osoitteessa Kiiluntie 167 Raahen kaupungin lahoitusmaalle RNo 678-402-1-50. ...

Kuulutus Akm 235: Raahen syväsataman teollisuusalueen asemakaavan ja asemakaavan muutosehdotuksen nähtävilläolosta

23.02.17

Kaupunginhallitus on 20.2.2017 § 77 päättänyt asettaa MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 27.2. – 28.3.2017 ...

Kuulutus Sulaton osayleiskaavaehdotuksen nähtävilläolosta

23.02.17

Kaupunginhallitus on 20.2.2017 § 76 päättänyt asettaa Sulaton osayleiskaavaehdotuksen MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 27.2.-28.3.2017 ...

Kuulutus Akm 235: Raahen syväsataman teollisuusalueen asemakaavan ja asemakaavan muutosluonnoksen nähtävilläolosta

21.10.16

Tekninen lautakunta on päättänyt asettaa nähtäville mielipiteiden esittämistä varten 24.10. – 23.11.2016 väliseksi ajaksi tekniseen palvelukeskukseen (Ruskatie 1, Pattijoki) ja ...

Kuulutus Akm 234: Rautatalon tontin asemakaavan muutoksen vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta

23.09.16

Asemakaavan muutosalue käsittää Raahen kaupungin 6. kaupunginosassa korttelin 21 tontit 4 ja 9 sekä osan katualueesta 678-6-9901-1. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa ...

Kuulutus Raahen eteläisen ranta-alueen osayleiskaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta

01.07.16

Kaavatyötä varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan mm. työn tavoitteet, vaiheet ja aikataulu. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on saatavilla ...

Kuulutus AKM 230: Antinkankaan koulun asemakaavan muutos

04.05.16

Asemakaavan muutos koskee: Raahen kaupungin 28. kaupunginosan (Antinkangas) kortteleita 168 ja 169, autopaikkojen korttelia AP (168, 169), osaa korttelin 2801 ...

Työllistämisen kuntalisä

18.04.16

Raahen kaupunginhallitus on päätöksellään 17.2.2014 § 78 päättänyt myöntää työllistämisen kuntalisää raahelaisille yhdistyksille, järjestöille ja säätiöille tai yrityksille/yksityisille henkilöille, jos ...

Avoimet tarjouspyynnötArkisto