Viralliset ilmoitukset

Kuulutus / Pikiväylän katusuunnitelma

22.07.18

Rakennetun ympäristön lautakunta on päättänyt asettaa MRA 43 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 23.7.-6.8.2018 väliseksi ajaksi tekniseen keskukseen (Ruskatie 1, Pattijoki) ...

Kuulutus / Raahen kaupungin leikkipuistoverkostoselvityksen mielipiteet ja kannanotot.

22.07.18

Rakennetun ympäristön lautakunta on päättänyt asettaa julkisesti nähtäville 23.7.-6.8.2018 väliseksi ajaksi tekniseen keskukseen (Ruskatie 1, Pattijoki) ja kaupungin Internet –sivuille ...

Meluilmoitus/Sirkus Finlandia

10.07.18

Oy Fincirk Ab / Sirkus Finlandia on lähettänyt Raahen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta ...

Päätös Raahessa sijaitsevan Nordic Gold Oy:n Laiva-kaivoksen biologisia vaikutuksia koskevan tarkkailusuunnitelman hyväksymisestä

28.06.18

26.6.2018, POPELY/2663/2015 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on 26.6.2018 antanut ympäristönsuojelulain (527/2014) perusteella päätöksen Raahessa sijaitsevan Nordic Gold Oy:n Laiva-kaivoksen biologisia vaikutuksia koskevan ...

Työllistämisen kuntalisä

18.04.16

Raahen kaupunginhallitus on päätöksellään 17.2.2014 § 78 päättänyt myöntää työllistämisen kuntalisää raahelaisille yhdistyksille, järjestöille ja säätiöille tai yrityksille/yksityisille henkilöille, jos ...

Avoimet tarjouspyynnötArkisto