Viralliset ilmoitukset

Kuulutus Akm 237: Mestarinkadun teollisuusalueen asemakaavan muutos

22.05.18

Raahen kaupunginvaltuusto on 23.4.2018 §:ssä 46 hyväksynyt Akm 237: Mestarinkadun teollisuusalueen asemakaavan muutoksen. Asemakaavan muutoksella muodostuu Raahen kaupungin 31. kaupunginosan ...

Kuulutus Akm 236: Aittalahden teollisuusalueen asemakaavan muutos

22.05.18

Raahen kaupunginvaltuusto on 23.4.2018 §:ssä 45 hyväksynyt Akm 236: Aittalahden teollisuusalueen asemakaavan muutoksen. Asemakaavan muutoksella muodostuvat Raahen kaupungin 41. kaupunginosan ...

Kuulutus Kantatien 88 ja Palonkyläntien liittymän alikulkukäytävän tiesuunnitelman nähtävilläolosta

18.05.18

Yllämainittu tiesuunnitelma pidetään yleisistä teistä 23.6.2005/503 annetun maantielain 27 §:n mukaisesti yleisesti nähtävänä 30 päivän ajan Raahen kaupungin teknisessä keskuksessa, ...

Kaupunginvaltuuston kokous 21.5.2018

16.05.18

Raahen kaupunginvaltuuston kokous pidetään Kauppaporvarin Fregattisalissa, os. Kirkkokatu 28, Raahe, maanantaina 21.5.2018 alkaen kello 18.00, jolloin käsitellään esityslistassa nro 5/2018 ...

Ilmoitus tonttijaon nähtäville asettamisesta 15.5.-29.5.2018 väliseksi ajaksi.

14.05.18

Teknisen keskuksen ilmoitustaululla ja Raahen kaupungin Internet-sivulla www.raahe.fi pidetään nähtävillä 15.5.2018 - 29.5.2018 välisenä aikana seuraava tonttijakoehdotus: Asianosaisilla ...

Julkipano Maa-aineslupa P ja S Lumiaho Oy, Alpua

08.05.18

Raahen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on päättänyt myöntää maa-ainesluvan Raahen kaupungin Alpuan kylälle tilalle Hiekkapalsta RN:o 678-418-4-137. Lupa on myönnetty 10 vuodeksi ...

Kuulutus Raahen eteläisen ranta-alueen osayleiskaavaluonnoksen nähtävillä olosta ja yleisötilaisuudesta

27.04.18

Kehittämislautakunta on 10.4.2018 § 40 päättänyt asettaa Raahen eteläisen ranta-alueen osayleiskaavaluonnoksen ja muun valmisteluaineiston nähtäville mielipiteiden esittämistä varten 2.5. – ...

Vaikuta vesiin – vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi

21.03.18

Viite: Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) sekä asetus vesienhoidon järjestämisestä (1040/2006) Tausta Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä edellyttää vesienhoitosuunnitelmien ...

Julkipano Siirtokuormausaseman ympäristölupa

07.04.17

Raahen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on tehnyt ympäristölupapäätöksen Raahen kaupungin siirtokuormausasemalle Raahen kaupungin jäteasemalle osoitteessa Kiiluntie 167 Raahen kaupungin lahoitusmaalle RNo 678-402-1-50. ...

Työllistämisen kuntalisä

18.04.16

Raahen kaupunginhallitus on päätöksellään 17.2.2014 § 78 päättänyt myöntää työllistämisen kuntalisää raahelaisille yhdistyksille, järjestöille ja säätiöille tai yrityksille/yksityisille henkilöille, jos ...

Avoimet tarjouspyynnötArkisto