Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n avustukset

Avustus asumisneuvojatoimintaan. Lisätietoja ARA:n nettisivulla

Erityisryhmien investointiavustus. Lisätietoja ARA:n nettisivulla

Infra-avustus. Lisätietoja ARA:n nettisivulla

Korjausavustukset. Lisätietoja ARA:n nettisivulla

Käynnistysavustus vuokratalojen rakentamiseen. Lisätietoja ARA:n nettisivulla

Käyttötarkoituksen muutosavustus. Lisätietoja ARA:n nettisivulla

Purkuavustus. Lisätietoja ARA:N nettisivulla

päivitetty 24.5.2017/ph