Kantatien 88 kevyen liikenteen järjestelyt Palonkyläntien liittymässä, Raahe

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on käynnistänyt tie- ja rakennussuunnitelman laatimisen kantatielle 88 Palonkyläntien ja Oravantien liittymäalueelle.

Kantatielle 88 Palonkyläntien liittymän itäpuolelle suunnitellaan kevyen liikenteen alikulkukäytävä. Lisäksi Palonkyläntien liittymisnäkemää parannetaan, järjestellään kevyen liikenteen yhteyksiä, uusitaan valaistus ja pysäkkijärjestelyt. Suunnitelmat laaditaan yhteistyössä Raahen kaupungin kanssa.

Hankkeen tavoitteena on kevyen liikenteen ja autoliikenteen turvallisuuden parantaminen.

Suunnitelmaluonnoksia esitellään yleisölle, asianosaisille ja muille asiasta kiinnostuneille syksyllä 2017 ja siitä ilmoitetaan erikseen.

Tiesuunnitelma valmistuu marraskuussa 2017, jonka jälkeen se lähetetään maantielain mukaiseen käsittelyyn. Tässä käsittelyssä tiesuunnitelmasta pyydetään lausunnot eri viranomaisilta sekä Raahen kaupungilta. Ennen lausunnon antamista kaupunki asettaa tiesuunnitelman nähtäväksi, jolloin kansalaisilla on mahdollisuus jättää muistutuksia suunnitelmasta. Lausuntojen ja muistutusten käsittelyn jälkeen Liikennevirasto antaa suunnitelmasta hyväksymispäätöksen.

Tiesuunnitelman valmistuttua hankkeesta laaditaan rakennussuunnitelma, joka valmistuu maaliskuun 2018 loppuun mennessä.

Hankkeen kustannusarvio on noin 0,75 M€ (alv 0%).

Lisätietoja antavat:
Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskuksesta hankevastaava Ari Kuotesaho, puh. 0295 038 259,
Raahen kaupungilta kuntatekniikan päällikkö Paula Pihkanen 040 830 3171 ja
WSP Finland Oy:stä projektipäällikkö Tomi Harjula, puh. 040 503 2163.