Raahen kaupungin hallinnonuudistustoimikunta sai tehtäväkseen tehdä organisaatiouudistus niin luottamushenkilö- kuin virkamiespuolellekin. Uusi kuntalaki pohjanaan toimikunta on päätynyt ratkaisuun, mistä toivomme kuntalaisilta vapaamuotoisia lausuntoja sähköpostitse, osoitteeseen kirjaamo@raahe.fi5.11.2015 mennessä. Toimikunta kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 10.11.2015 käsittelemään asiaa.

Toivomme tarkastelukulmaanne erityisesti prosessiajattelun ja -johtamisen näkökulmasta, tulevaisuutta silmällä pitäen. Tavoitteemme on ollut sektorirajat ylittävän yhteistyön lisääminen ja valmistelun ja päätöksenteon virtaviivaistaminen sekä läpinäkyvyyden lisääminen. Hallintosääntöuudistus pyörähtää käyntiin osittain päällekkäin hallinnonuudistustyön edetessä.

Toimikunnan ajatuksena on ollut lautakuntia harvennettaessa, että lautakuntien puheenjohtajat tulisivat kaupunginhallituksen jäseniksi. Vaalikelpoisuusehdoista löytyy tietoa liitetiedostosta.
Lähidemokratian vahvistaminen, mitä kuntalaki edellyttää, on pohjustettu toimikunnassa siten, että vuorovaikutteisuus lisääntyisi kuntalaisten ja kaupungin välillä. Kaupungin kotisivuille on suunnitelmissa kaikille avoin kanava, missä asioihin voi esittää kantansa jo valmisteluvaiheessa. Asukastoimikuntien, kyläyhdistysten sekä kolmannen sektorin aseman vahvistuessa verkostoituneen toiminnan merkitys kasvaa. Liitteenä olevat karttapohjat antavat mahdollisuuden rajata halutessanne toiminta-alueita lähidemokratian toteuttamiseksi parhaalla mahdollisella tavalla. Liitteistä näette myös malleja, joita on ehdotettu tai jotka ovat jo käytössä.

Halutessanne lisätietoja ottakaa rohkeasti yhteyttä. Vastaan mielelläni mahdollisiin kysymyksiin.

Inkeri Kerola
Raahen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
inkeri.kerola@raahe.fi
puh. 050 511 3145

Organisaatiokaaviopdf, 194 kb
Lautakunnatpdf, 303 kb

Haja-aluekartta, itäpdf, 4325 kb

Haja-aluekartta, länsipdf, 7071 kb

Pirkkalan asiakasfoorumipdf, 56 kb
Pirkkalan perusturvalautakunnan alaiset foorumitpdf, 81 kb

KUKE-työryhmän esitys lähidemokratiamallistapdf, 387 kb

Raahen äänestysalueetpdf, 2057 kb
Uudet äänestysalueetpdf, 1563 kb

Ote kuntalaista, vaalikelpoisuuspdf, 257 kb