Viranhaltijapäätösten julkaisu

Kaupungin viranhaltijoiden tekemät iulkiset viranhaltijapäätökset tulevat kuntalaisten nähtäville joko kaupungin verkkosivuille, tai toisen järjestelmän sivulle. Päätökset ovat nähtävillä tietoverkossa oikaisuvaatimus- tai valitusajan.

Viranhaltijapäätökset

Hankintakalenteri

Julkipano


Päätös ottaa käyttöön viranhaltijapäätösten julkaisu lisää hallinnon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.