Asia, jota päätös koskee: Maanomistajan suostumus veneväylän ruoppaamiseen kiinteistön Raahen kaupungin Lahjoitusmaa 678-402-1-50 alueella Louekarin saaressa.

Päätös:

Annan kaupungin suostumuksen Mika Mikkelälle veneväylän ruoppaamiseen kiinteistön Raahen kaupungin Lahjoitusmaa 678-402-1-50 alueella Louekarin saaren edustalla olevan huvilapalstan (alue nro 8, palsta nro 32) kohdalla.

Ruoppaus tehdään siltä kohdin, mistä ruoppausta tarvitsee tehdä vähiten. Ruoppausalue on arviolta 2 m leveä ja 7 m pitkä ja suurin syväys enintään 1 m. Läjitettävän alueen koko on noin 70 m2.
Hankkeella syvennetään ja parannetaan veneen rantautumisväylää.

Ruoppaus ja läjitys on tehtävä ympäristöviranomaisen ohjeiden mukaisesti. Ruoppauksesta ei saa aiheutua vesistön pilaantumista.

Päätöspdf, 13 kb