Asia, jota päätös koskee: Maanomistajan lupa vesi- ja viemärijohdon sijoittamiseen kaupungin omistaman kiinteistön 678-402-1-50 alueella Ruottalonlahdella.

Päätös:

Annan luvan Raahen Vesi Oy:lle vesi- ja viemärijohdon sijoittamiseen kaupungin omistaman kiinteistön 678-402-1-50 alueella Ruottalonlahdella Ruottalontieltä lähtien osoitteessa Ruottalonlahti 20-30 olevia huviloita varten.
Vesi- ja viemärijohdon pituus on noin 230 m.
Tähän päätökseen liittyy Raahen Vesi Oy:n vesi- ja viemärijohto-suunnitelma.

Päätös liitteenäpdf, 12 kb.