Asia, jota päätös koskee: Kiinteistön 678-415-18-79 ostaminen

Päätös:

Hyväksyn kiinteistökaupan, jolla kaupunki ostaa Jouko Karin kuolinpesältä kiinteistön Kumpula 678-415-18-79. Kiinteistö sijaitsee Mikonkarintien varressa ja rajoittuu kaupungin omistamiin maihin. Alueella on vireillä asemakaavan laatiminen asuntoaluetta varten.

Kiinteistön kauppahinta on 4000 €.

Kauppakirja on tämän päätöksen liitteenä. Valtuutan kaupungingeodeetin allekirjoittamaan kauppakirjan kaupungin puolesta.

Päätös liitteenäpdf, 15 kb