Kunta on velvollinen järjestämään perusopetusta kaikille sen alueella asuville oppivelvollisille. Raahen kaupungissa on 15 peruskoulua, joista 11 on alakouluja, 3 yläkouluja ja yksi yhtenäiskoulu. Raahen kaupunki kokonaisuudessaan on yksi oppilaaksiottoalue.

Opetuslautakunta on päättänyt kokouksessaan (13.2.2007 § 10, 16.2.2009 § 16):

  • Kunta osoittaa lähikoulun (PL 6 §). Oppilaalla on oikeus käydä lähikoulua (ensisijainen koulutuspaikka), mutta hän voi pyrkiä myös muuhun kouluun (toissijainen koulutuspaikka). Päätöksen toissijaisesta koulutuspaikasta tekee opetustoimenjohtaja huoltajan hakemuksen sekä lähikoulun ja toissijaisen koulun rehtoreiden / koulunjohtajien lausunnon pohjalta.