Sidonnaisuusrekisteri

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Ilmoitukset julkaistaan yleisessä tietoverkossa. Säännöstä sovelletaan 1.6.2017 alkaen. Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.

Raahen kaupungissa ilmoitusvelvollisuus koskee:
• kaupunginhallituksen jäsenet, varajäsenet ja esittelijä
• kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
• kaupunginjohtaja
• rakennetun ympäristön lautakunnan jäsenet, varajäsenet ja esittelijä
• tulevaisuuslautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja esittelijä
• kehittämislautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja esittelijä
• keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja esittelijä
• tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja esittelijä
• konserni- ja riskienhallinnan jaoston jäsenet, varajäsenet ja esittelijä
• lupa- ja valvontajaoston jäsenet, varajäsenet ja esittelijä
• henkilöstöjaoston puheenjohtaja ja esittelijä

Raahen kaupungin sidonnaisuusrekisteri löytyy osoitteesta
https://sidonnaisuusrek.jict.fi/sidonnaisuusrekisteri/1