Kompostointi-ilmoitukset

Kompostointi-ilmoituksen voi tehdä Raahessa sähköisesti tai paperisella lomakkeella viimeistään 1.1.2023 alkaen.

Biojätteen erilliskeräys

Uudistetun jätelain mukaisesti biojätteen lajittelu- ja erilliskeräysvelvoite laajenee

Biojätteen erilliskeräysvelvoite koskee 19.7.2023 lähtien kaikkia Raahen keskustaajama-alueen kiinteistöjä. Käytännössä tämä koskee lähes kaikkia 921-alkuisilla postinumeroilla olevia kiinteistöjä. Kiinteistörajauksen voi tarkistaa alla olevasta liitetiedostosta.

Vaihtoehtona kunnan järjestämään biojätteen erilliskeräykseen osallistumiseen on kompostointi. Tähän käytettävän biojätekompostorin on oltava lämpöeristetty, hyvin ilmastoitu ja haittaeläimiltä suojattu. Kompostori voi olla myös useamman kiinteistön tai huoneiston yhteinen.

Kompostointi-ilmoituksen tekeminen

Niiden kiinteistöjen, jotka aikovat kompostoida biojätteensä omalla kiinteistöllään, tulee tehdä ilmoitus kaupungin kompostirekisteriin. Jätteen haltijan on tehtävä ilmoitus vähintään kahden kuukauden sisällä biojätteen kompostoinnin aloittamisesta. 

Niiden kiinteistöjen, jotka jo nyt kompostoivat biojätteensä, tulee tehdä kompostointi-ilmoitus heti vuoden 2023 alusta.

Kompostointi-ilmoitusta ei tarvitse tehdä pelkän puutarhajätteen kompostoinnista.

Kompostointi-ilmoituksen voi tehdä joko sähköisesti kaupungin kotisivujen kautta tai täyttämällä ja toimittamalla kaupungin ympäristövalvontaan siihen varattu paperilomake. Lomakkeen kysymyksiä ovat muun muassa jätteen haltijan yhteystiedot, kompostorin ominaisuudet ja vuotuinen käyttöaika. Ilmoituslomake julkaistaan loppuvuoden 2022 aikana.

Kaupunki tiedottaa asiasta laajemmin, kun ilmoituksia aletaan ottamaan vastaan.

Lisätietoja

Lisätietoja voi kysyä ympäristötarkastaja Henna Laurilalta, puh. 044 4393 503, sähköposti henna.laurila [at] raahe.fi
 

Musta biojätekompostori jonka lämpömittari näyttää 70 astetta.
Biojätekompostori

Jaa sosiaalisessa mediassa