Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoiminnan avustukset 2019 haussa

Tulevaisuuslautakunta

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoiminnan avustukset vuonna 2019 julistetaan haettavaksi. 

Kulttuuritoiminnan avustukset:

Yleisavustuksilla tuetaan raahelaisia kulttuuriyhdistyksiä ja luodaan edellytyksiä raahelaiselle kulttuuritoiminnalle. Ohje ja hakulomake löytyvät sivustolta www.tapahtumataloraahe.fi/avustukset tai kulttuuripalveluista, Tapahtumatalo Raahesta.

Nuorisotoiminnan avustukset:

Yleis- ja erityisavustushakemukset tehdään Raahen nuorisolautakunnan hyväksymille lomakkeille, joita saa nuorisotoimen sivulta www.raahe.fi/vapaa-aika/nuoriso tai nuorisotoimistosta, Ratakatu 3. Erityisavustushakemuksia leiritoimintaan ja kerhotoimintaan sekä bändien ja vapaiden luovien ryhmien toimintaan voi toimittaa vuoden aikana suoraan nuorisotoimistoon os. Ratakatu 3. Päätökset erityisavustuksista tehdään neljä kertaa vuodessa: 31.3., 30.6., 29.9. ja 15.12. mennessä jätetyt hakemukset pyritään käsittelemään mainittua päivämäärää seuraavan kahden viikon aikana.

Liikuntatoiminnan avustukset:

Yleisavustushakemukset tehdään Raahen liikuntalautakunnan hyväksymille lomakkeille, joita saa sivulta www.raahe.fi/liikunta/lomakkeet tai liikuntatoimistosta, Palokunnankatu 28. Kohdeavustuksia voidaan hakea vapaamuotoisella hakemuksella 14.6. ja 13.12. mennessä. Kohdeavustushakemukset toimitetaan Tapahtumatalo Raaheen. Avustusohjeet yleis- ja kohdeavustuksille löytyvät em. osoitteesta.

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoiminnan yleisavustushakemukset on toimitettava pe 15.3. klo 15 mennessä Tapahtumatalo Raaheen, Kirkkokatu 28, 2. krs. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsittelyyn. Hakemusta täydentäviä liitteitä voi tarvittaessa toimittaa myöhemmin.