Millaista ihmisen arki ja elämä on? Raahelainen, kerro siitä meille!

Kysely kuntalaisille

Mikä arjessasi ja elämässäsi on hyvin? Mikä huolettaa tai mihin kaipaat muutosta? Mikä saisi huolesi häviämään?

Haluamme auttaa kuntamme asukkaita elämään hyvää arkea. Työmme tueksi tarvitsemme vastauksia edellisenkaltaisiin kysymyksiin. Työn tueksi tarvitsemme tietoa siitä, millaiseksi asukkaat oman arkensa ja elämänsä kokevat ja kaipaavatko he muutosta voidakseen hyvin.

Toukokuun aikana keräämme tätä arvokasta kokemustietoa 28 Pohjois-Pohjanmaan kunnassa ensimmäistä kertaa samalla kyselyllä. Raahe on mukana tiedonkeruussa. Kyselyyn voi vastata myös paperilomakkeella, joita löytyy Raahessa Neuvorassin tiloista ja Vihannissa kirjastolta.

Kyselyyn voi vastata viimeistään pe 28.5.2021. Kun myöhemmin raportoimme tuloksista, varmistamme, ettei vastaajan henkilöllisyys paljastu eikä häntä voida vastausten perusteella tunnistaa.

Kiitos vastauksestasi!

Kyselyn toteuttavat yhdessä Raahen kaupunki ja sote-uudistusta Pohjois-Pohjanmaalla edistävä POPsote-hanke.

Kysely yhdistystoimijoille

Millaista kohderyhmänne arki ja elämä on? Mikä on hyvin, mihin tarvittaisiin muutosta? Kerro meille!

Vastaa yhdessä järjestösi, yhdistyksesi tai seurasi työntekijöiden ja/tai luottamushenkilöiden kanssa Meidän arkemme ja elämämme -kyselyyn. Sillä kerätään järjestöjen, yhdistysten ja seurojen kokemustietoa kohderyhmiensä arjesta ja elämästä. Tulokset täydentävät kuntalaiskyselyn tuloksia.

Toimijoita pyydetään jakamaan myös jäsenilleen, kohderyhmälleen ja vapaaehtoisillenneen yllä olevaa kuntalaisille tarkoitettu kyselyä ja tukemaan tarvittaessa kyselyyn vastaamisessa.

Kysely toteutetaan samanaikaisesti 28 Pohjois-Pohjanmaan kunnassa. Tiedonkeruu lopetetaan 29.5.2021.

Kyselyn toteuttavat yhdessä Raahen kaupunki ja sote-uudistusta Pohjois-Pohjanmaalla edistävä POPsote-hanke.

Minun arkeni ja elämäni -mainoskuva. Nuoria viettämässä aikaa puistossa.

Jaa sosiaalisessa mediassa