Wanhan Raahen kaavakävely 12.5.-31.7.2021

Mikä sinulle on tärkeää Wanhan Raahen kaupunkikuvassa? Verkossa ohjatulla kävelyllä voit kertoa omista havainnoistasi ja näkemyksistäsi alueesta. Kävely liittyy 22.5.2021 pidettyyn teematyöpajaan.

Raahen vanhaan kaupunkiin sijoittuva kaavakävely on avoinna 12.5.–31.7.2021. Se on tarkoitettu kaikille osallisille. Kävely on osa Vanhan kaupungin vireillä olevaa asemakaavoitusta (Akm 242). Ajankohtainen teema on "Kadut ja yleiset alueet sekä valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY)". Sen alla tarkastellaan vanhan kaupungin arvoa ja kaupunkikuvan tulevaisuutta.

Kävely on toteutettu karttapohjaisina Webropol-kyselyinä. Kyselyt on laatinut FCG Suunnittelu ja tekniikka.

Lisätietoa ja osallistuminen kaavakävelyyn kaupungin verkkosivuilta.

Iloista kävelyä!

Pekkatori
Kuva: Tarmo Somero

Jaa sosiaalisessa mediassa