Asuminen ja elinympäristö

 • Aluehallinnon asiointipalvelu
  Aluehallinnon sähköisessä asiointipalvelussa voit asioida elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä aluehallintovirastojen kanssa. Palvelussa voit saattaa asiasi vireille, vastata täydennys- ja lisätietopyyntöihin sekä vastaanottaa päätökset.
   
 • Lupapiste.fi
  Hae rakennuslupa sähköisen asiointipalvelun Lupapisteen kautta. Lupapisteeseen kirjautumalla voit hakea rakennetun ympäristön lupia ja hoitaa niihin liittyvää viranomaisasiointia.
    
 • Tonttipörssi kartalla
  Raahen tonttitarjonta karttapalvelussa.