Nuohous

Pelastuslain (379/2011) mukaan alueen pelastustoimi päättää nuohouspalveluiden järjestämisestä alueellaan. Jokilaaksojen pelastuslaitoksen alueella nuohouspalvelut hankitaan muilta palveluntuottajilta. Palvelut tuottavat itsenäisinä yrittäjinä toimivat piirinuohoojat.

Lisätietoja nuohoukseen liittyvistä asioista Jokilaaksojen pelastuslaitoksen verkkosivuilta.

Nouhousvastuu

Rakennuksen omistaja on vastuussa savuhornien ja tulisijojen nuohouksesta. Nuohoukseksi ei hyväksytä itse suoritettua nuohousta, koska työn suorittajalla on oltava nuohoojan ammattitutkinto.

Nuohousvälit

  • kiinteää polttoainetta käyttävät tulisijat horneineen nuohotaan kerran vuodessa
  • kevytöljyllä toimiva keskuslämmityskattilan savuhorni nuohotaan vähintään joka toinen vuosi
  • loma-asuntojen savuhornit tulisijoineen nuohotaan kerran kolmessa vuodessa
  • jos tulisija ja horni on ollut käyttämättä yli kolme vuotta, tulisi se ennen käyttöä nuohota