Nuorisokahvila Cuppi

Nuorisokahvila Cupin toimintaa koordinoi ja ohjaa Raahen nuorisovaltuuston nimittämä ohjausryhmä, jossa on noin 15 jäsentä. Ohjausryhmän jäsenten ei tarvitse olla välttämättä nuorisovaltuuston jäseniä. Heidän toimikausi on sama, kuin nuorisovaltuuston toimikausi. Ohjausryhmää johtaa puheenjohtaja, jonka nuorisovaltuusto on ohjausryhmälle nimittänyt.

Ohjausryhmän kokoontumiset ovat kerran kuussa ja tehtävänä on tuottaa sisältöä nuorisokahvilaan sekä vastata bändi-iltojen ja teema iltojen järjestämisestä. Tehtäviin kuuluu myös tarvittavien rahoituskanavien etsiminen ja osallistuminen budjetointiin.

Ohjausryhmän tehtävänä on varmistaa kaupungin päätöksentekoelimissä nuorisokahvila Cupin toiminnan jatkuminen. Heidän velvollisuutena on raportoida toimintaansa nuorisovaltuustolle vuosittaisen toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen avulla, sekä edustuksellisesti nuorisovaltuuston yleiskokouksissa.

Nuorisokahvilan toiminnan ydinkohderyhmänä ovat 15-20 -vuotiaat nuoret. Toimintaa tarjotaan kuitenkin laajemmalle ikäryhmälle, 15-29 -vuotiaille Raahen seutukunnan nuorille. Nuorisokahvila tarjoaa nuorille monipuolista toimintaa sekä vaihtoehtoisen tavan viettää iltoja päihteettömästi.

Nuorisokahvila tarjoaa myös työharjoittelu paikkoja nuorille.

Nuorisokahvila palvelee:

Tulossa pian.

Bändi-illoista ja muista tapahtumista ilmoitetaan Cupin facebook-sivulla.

Osoite:
Rantakatu 58
92100 Raahe

cuppi(at)raahe.fi

Varaustilanne

Nuorisokahvila Cupin vastaava:
Tiedustelut puh 08 439 3313