Kerhotoiminta

Raahen kaupungin opetustoimi on mukana Opetushallituksen rahoittamassa Koulun kerhotoiminnan kehittäminen -hankkeessa.

Toiminnan tavoitteet

Koulujen kerhotoiminnan tavoitteena on saada aikaan monipuolista, lapsen ja nuoren kasvua tukevaa vapaa-ajan toimintaa, joka vakiintuu osaksi lapsen ja nuoren koulupäivää. Tavoitteena on kehittää toimintaa siten, että kerhotoiminnan piiriin saadaan myös niitä lapsia ja nuoria, joilla ei ole esimerkiksi perheen tuen puuttuessa mahdollisuutta harrastaa säännöllisesti. Kerhotoiminnan vakiinnuttamisella pyritään siihen, että jokaisella lapsella olisi mahdollisuus ainakin yhteen kerhoharrastukseen läpi koko perusopetuksen.

Toiminnan kehittäminen

Kerhotoiminnan kehittämisessä on tavoitteena syventää kodin ja koulun yhteistyömuotoja. Koulut voivat hyödyntää kerhotoiminnan järjestämisessä kolmannen sektorin, koulun muiden sidosryhmien ja eri hallintokuntien osaamista. Kehittämistoiminnan aikana koulun kerhotoiminta vakiinnutetaan osaksi perusopetusta.

Järjestettävät kerhot kouluittain lv. 2023 - 2024

Antinkankaan koulu

 • Köksäkerho, ohjaajana Tuulia Kurikka
 • 2. luokkalaisten liikuntakerho, ohjaajana Terhi Karjalainen
 • Ulkoliikkakerho 1. luokkalaisille, ohjaajana Anni Väätämöinen

Haapajoen koulu

 • Enkkukerho, ohjaajana Sari Pikkarainen
 • Matikkakerho, ohjaajana Minna Kortessalo

Honganpalon koulu

 • Kuvis/kässäkerho, ohjaajana Mari Redkin

Keskuskoulu

 • Harmonikkakerho, ohjaajana Toni Hämäläinen
 • Kuvaamataitokerho, ohjaajana Annastiina Salin
 • Käsityökerho, ohjaajana Milla Ahokas
 • MOTO-liikuntakerho, ohjaajana Suvi Auronen
 • Näytelmäkerho, ohjaajana Johanna Mastola

Koivuluodonkoulu

 • Liikuntakerho 3. -5. lk., ohjaajana Ari Kylmälä
 • Kokkikerho, ohjaajana Päivi Bradburn

Pattasten koulu

 • Kepparikerho, ohjaajana Sari Liiten
 • VillariWärkkäämö, ohjaajana Janne Jauhiainen
 • Liikuntakerho, ohjaajana Suvi Heikkilä

Vihannin yhtenäiskoulu

 • Liikuntakerho 7.-9.lk, ohjaajana Marko Jokitulppo
 • Liikuntakerho, ohjaajana Sari Simi-Hemmilä

Muualla verkossa

Opinkirjo.fi - materiaaleja kerhotoimintaan

Opetushallituksen logo, jossa on teksti opetushallitus rahoittaa hanketta.
Raahen opetustoimi on mukana Kerhotoiminnan kehittäminen -hankkeessa.