Ilmanlaadun tiedotteet

Ilmanlaadun raja-arvojen ylittymisestä tulee asetuksen (38/2011) mukaan tiedottaa väestölle. Raja-arvon numeroarvojen ylityksistä tiedotetaan tällä sivulla. Reaaliaikaisesti ilmanlaatutietoja voi seurata Ilmatieteenlaitoksen Ilmanlaatu Suomessa -nettisivuilta (https://ilmatieteenlaitos.fi/ilmanlaatu).

Hengitettävien hiukkasten (PM10) vuorokausipitoisuudelle on asetettu vuorokausiraja-arvoksi 50 µg/m³ vuorokausikeskiarvona. Tämä taso saa ylittyä 35 kertaa kalenterivuoden aikana ennen kuin itse raja-arvo katsotaan ylittyneeksi.

Typpidioksidin (NO2) tuntipitoisuudelle on asetettu tuntiraja-arvoksi 200 µg/m³. Tämä taso saa ylittyä 18 kertaa kalenterivuoden aikana ennen kuin itse raja-arvo katsotaan ylittyneeksi. 

Hengitettävien hiukkasten pitoisuuden raja-arvotason ylitykset Raahessa

26.4.2019 Lapaluodon mittausaseman 1. PM10-ylitys

Lapaluodon mittausasemalla tapahtui 26.4. hengitettävien hiukkasten (PM10) raja-arvoylitys. Vuorokausipitoisuus oli 61 µg/m3 vuorokausiraja-arvon ollessa 50 µg/m3. Tämä on ensimmäisen Lapaluodon mittausaseman hengitettävien hiukkasten vuorokausiraja-arvon ylitys vuoden 2019 aikana. Ylitys johtui katupölystä.

6.4.2019 Keskustan mittausaseman 2. PM10-ylitys

Keskustan mittausasemalla tapahtui 6.4. hengitettävien hiukkasten (PM10) raja-arvoylitys. Vuorokausipitoisuus oli 69 µg/m3 vuorokausiraja-arvon ollessa 50 µg/m3. Tämä on toinen Keskustan mittausaseman hengitettävien hiukkasten vuorokausiraja-arvon ylitys vuoden 2019 aikana. Ylityksiä saa tapahtua kalenterivuoden aikana 35 kertaa. Ylitys johtui katupölystä. 

3.4.2019 Keskustan mittausaseman 1. PM10-ylitys

Keskustan mittausasemalla tapahtui 3.4. hengitettävien hiukkasten (PM10) raja-arvoylitys. Vuorokausipitoisuus oli 61 µg/m3 vuorokausiraja-arvon ollessa 50 µg/m3. Tämä on ensimmäisen Keskustan mittausaseman hengitettävien hiukkasten vuorokausiraja-arvon ylitys vuoden 2019 aikana. Ylitys johtuu katupölystä, jota nousee ilmaan lumen sulaessa ja maan kuivuessa, jolloin talven aikana liukkauden vähentämiseksi kaduille sekä jalkakäytäville levitetty hiekoitushiekka nousee kaduilta sekä liikenteen että tuulen vaikutuksesta.