Jätehuolto

Jokaisella asutulla kiinteistöllä tulee olla sopimus jonkin jäteyrittäjän kanssa jätteidensä keräämisestä ja kuljettamisesta. Sopimus voi olla kiinteistökohtainen tai se voi olla yhteinen useamman kiinteistön kanssa. Jopa kokonaiset kyläkunnat ja kaupunginosat ovat tehneet sopimuksia jätehuollosta yhteisen jätepisteen kautta.

Raahen kaupungin alueella asumisessa syntyvän jätteen keräysyrittäjät

Tavanomainen jäte

Asumisessa syntyvä tavanomainen jäte tulee jättää järjestettyyn jätteiden keräykseen. Jätteen erityiserät kuten rakentamisessa ja remontoinnissa syntyvät jätteet voi toimittaa lajiteltuina Raahen jäteasemalle os. Kiiluntie 167. Aukioloajat löytyvät oikealta palstalta. Jäteasemalle toimitetusta jätteestä peritään jätemaksu.

Jätehuollon kustannuksia voi pitää kurissa lajittelemalla hyödynnettävät jätteet pois polttokelpoisesta jätteestä. Kustannuksia voi vähentää myös yhteisastioilla ja sovittamalla oman jäteastian tyhjennysvälin tarpeen mukaiseksi. Kerättävistä jätteistä maksetaan kuljetusyrittäjälle tyhjennysmaksu, joka riippuu astian koosta ja mahdollisesti myös kerättävästä materiaalista.

Hyvä jätehuolto

Hyvään jätehuoltoon päästään lajittelulla ja toimittamalla eri jätejakeet niille osoitettuun hyötykäyttöön. Vaaralliset jätteet (ent. ongelmajätteet) tulee pitää aina erillään muista jätteistä ja ne toimitetaan niille osoitettuun vastaanottopaikkaan Rannikon Serolle os. Palontie 1 tai Kuusiratin vastaanottopisteelle os. Malmitie 785, Vihanti.

Rannikon Serolla otetaan vastaan myös sähkö- ja elektroniikkaromua. Metalliromua vastaanotetaan romuliikkeissä.

Kiinteistöt, joilla ei ole mahdollisuutta käyttää omaa kompostoria, voivat liittyä biojätteen erilliskeräilyyn. Muiden jätejakeiden osalta on käytettävissä Rinki-ekopisteverkosto.

Omasta käytöstä poistuvan tavaran osalta on syytä muistaa myös kierrätyskeskus, vanhan tavaran kaupat ja torit sekä antikvariaatit. Käytöstä poistuvasta tavarasta kannattaa lisäksi ilmoitella tiedotusvälineissä ja kauppojen ilmoitustauluilla.

Yritystoiminta

Samat perusohjeet kuin asumisen jätteiden osalta koskevat myös yritystoimintaa ja kauppaa sillä erolla, että ne huolehtivat kokonaan itse jätehuoltonsa eikä kaupungilla ole vastaavaa järjestävää roolia.

Lupa- ja valvontajaosto valvoo

Raahen kaupungissa jätehuoltoa järjestävänä tahona on tekninen keskus ja valvovana viranomaisena lupa- ja valvontajaosto. Jätehuoltoa säätelevät jätelain ja jäteasetuksen lisäksi Raahen kaupungin jätehuoltomääräykset.

Lisätietoja

Työpäällikkö
Juha Ojala
puh: 044 4393 506

Ympäristösihteerit

etunimi.sukunimi(at)raahe.fi

Lajitteluohjeita:

Oulun jätehuollon ohjeet ja pikaopas

Yhteystiedot ja aukioloajat:

Raahen jätehuolto

Raahen jäteasema, osoitteessa Kiiluntie 167, Raahe

Sähkö- ja elektroniikkaromu, sekä vaarallinen jäte:
Rannikon Sero, osoitteessa Palontie 1, Raahe

Vihannin Kuusiratin vastaanottopiste

Jäteasemaa hoitaa Remeo Ylivieska puh. laitospäällikkö Timo Salo 010 540 2342

Aukioloajat:Liitepdf, 146 kb

Siikajoen jätehuolto

Vaarallisten jätteiden keräyspiste: Siikajoen jäteasema

Pyhäjoen jätehuolto

Pyhäjoen kunnan jätehuolto: Kunnan nettisivut