Biojäte/kompostoitava jäte

Hanki kompostori ja kompostoi ruuantähteet ja muu biojäte mullaksi. Osallistu vaihtoehtoisesti biojätteen erilliskeräilyyn, mikäli sellainen voidaan järjestää alueelle esim. kyläkohtaisena.

Biojätteen erilliskeräily

Jätelain pohjalta annetun valtioneuvoston päätöksen mukaan ”Kaatopaikalle ei saa vuoden 2005 alusta enää sijoittaa asumisessa syntynyttä jätettä, josta ei ole poistettu suurinta osaa biohajoavasta jätteestä talteen ja muusta jätteestä erillään tapahtuvaa hyödyntämistä varten”. Raahessa syntyvä biojäte kuljetaan Ruskon jätekeskukseen Ouluun.

Raahen biojätettä merkittävästi tuottavat laitokset kuten koulut ja laitoskeittiöt ovat siirtyneet biojätteen erilliskeräilyyn jo hyvin. Jätehuoltomääräyksissä otetaan kantaa mm. aikatauluun, missä eri alueiden ja erityyppisten kiinteistöjen on tultava mukaan biojätteen erilliskeräilyyn.

Ensi vaiheessa velvoitettiin biojätteen erilliskeräilyyn sellaiset laitokset, suurkeittiöt, elintarvikeliikkeet ja ravintolat, joissa biohajoavaa jätettä syntyy eniten. Seuraavassa vaiheessa erilliskeräily tuli koskemaan myös isompia asuinkiinteistökokonaisuuksia. Biojäte on lajiteltava huolella, niin ettei jätteen joukossa ole muuta jätettä kuten muovia ja muuta pakkausmateriaalia.

Biojätettä keräävät samat keräysyrittäjät kuin sekäjätettäkin. Raahen jäteasemalla ei oteta vastaan biojätettä. Jätteenkuljetusyritykset kuljettavat biojätteen suoraan Oulun Jätekeskukseen.

Kompostointi

Biojätteen erilliskeräilyäkin edullisempi on omatoiminen kompostorin käyttö. Eloperäinen ruokajäte ja muu biojäte voidaan kompostoida mullaksi seuraavin yleisohjein.

Hanki käyttöön sopiva lämpöeristetty kompostori. Täytä kompostoria valmistajan ohjeen mukaisesti.

Pohjalle tulee esim. risuista ilmava peti, päälle kompostoitavaa ruuantähdettä 3 osaa ja kuiviketta 1 osa. Kuivike voi olla kasvuturvetta, "liiterinpohjaa" tai tarkoitukseen tehtyä kuoriketta. Kompostimassaa sekoitetaan ajoittain esim. talikolla. Tällä varmistetaan, että kompostimassa kompostoituu eikä mätäne haisten.

Mikäli uutta biojätettä tulee vähän, saattaa komposti jäätyä talven pakkasilla. Jäätyminen ei haittaa, jos kompostoriin saa ruuantähteet mahtumaan. Jäätyneen kompostin voi herättää lämpimällä perunankeitinvedellä ja kunnollisella kompostin sekoituksella. Kompostoitunut aines siirretään vuosittain jälkikompostoitumaan ja hyödynnetään sitten multana puutarhalla.

Kompostointi on melko vaivatonta, kun niksit alkavat olla selvillä. Kompostoria tulee kuitenkin hoitaa, ettei kompostori jää pelkäksi ruokatähteiden varastoksi. Kompostoinnista ei saa aiheutua naapurustolle haittaa.