Ylijäämämaa

Pilaantumaton ylijäämämaa

Maarakentamisessa ja monissa muissa rakennustöissä syntyy usein omalla tontilla tarpeetonta tai käyttöön soveltumatonta maa-ainesta. Usein puhutaan jätemaasta, vaikka yleensä puhtaana säilynyt maa-aines ei ole jätettä. Tällaiselle pilaantumattomalle maa-ainekselle kannattaa aina pyrkiä ensisijassa löytämään käyttökohteita omalla tontilla tai tiedustella naapurien tarvetta ”ylimääräiseen” maahan. Ellei maalle näin löydy käyttökohteita, voi maat viedä maksua vastaan maankaatopaikalle. Maakasa punnitaan ensin jäteasemalla (osoitteessa Kiiluntie 167), jonka jälkeen se kuljetetaan maankaatopaikalle osoitteeseen Kiiluntie 424. Kivennäismaat ja humusmaat kannattaa erotella toisistaan, koska vastaanottohinta on edullisempi lajitellulle maa-ainekselle.

Kannot

Maa-aineksista puhtaat kannot otetaan vastaan maksutta, mutta puhdistamattomista kannoista on maksettava hinnaston mukainen maksu. Kun tuot puhdistamattomia kantoja, niin ensin ne punnitaan jäteasemalla ja sen jälkeen ne kuljetetaan maankaatopaikalla olevaan kantoläjään.

Karttapdf, 1325 kb

Pilaantunut maa

Oma lukunsa ovat pilaantuneet maat. Maa on pilaantunutta, kun siihen on jätetty tai päästetty jätettä tai ainetta, jonka seurauksena on sellainen maaperän laadun huononeminen, josta voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, viihtyisyyden melkoista vähentymistä tai muuta niihin verrattavaa yleisen tai yksityisen edun loukkausta. Pilaantuneisuutta arvioidaan haitallisten aineiden kynnys- ja ohjearvojen kautta. Maaperän puhdistamiseen voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus alueelliselle ympäristökeskukselle. Ympäristökeskus tekee ilmoituksen johdosta päätöksen, jossa voidaan antaa määräyksiä toiminnan järjestämisestä ja valvonnasta. Pilaantuneen maan käsittelytoiminnalle on oltava ympäristölupa.