Johtoryhmät

Kaupunginjohtaja on asettanut kaupungin johtoryhmät, joiden keskeisenä tehtävänä on kaupunginjohtajan johdolla kehittää, ohjata ja valvoa kaupunkikonsernin toimintaa.

Kaupunkihallinnon johtoryhmä

Kokoontuu kaksi kertaa kuukaudessa.

Konsernin johtoryhmä

Kokoontuu tarvittaessa.