Kaavoitus

Teknisen palvelukeskuksen kaavoitusyksikkö vastaa Raahen kaupungissa tehtävästä yleis- ja asemakaavojen sekä muiden maankäyttösuunnitelmien laadinnasta ja konsulttityönä tehtävien suunnitelmien valvonnasta.

Kaavoitusyksikön työhön kuuluu lisäksi lausuntojen antaminen suunnittelutarvealueratkaisuja, poikkeamispäätöksiä ja maisematyölupia varten sekä rakennusvalvontaan liittyvä katselmustoiminta.Arkisto