Kaavoituskatsaus

Kaavoituskatsaus on maankäyttö- ja rakennuslain kunnalle määrittelemä velvollisuus tiedottaa kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista.

Muita tiedotuskanavia ovat kaavan vireilletulosta kertovat kuulutukset paikallislehdissä, paikallislehtien tekemät jutut kaavoitusasioista sekä kunnan internetsivustolla julkaistava kaavoitusta koskeva aineisto.

Pöytäkirjaote KH 12.2.2018 §27pdf, 89 kb
Kaavoitusohjelma 2018, tarkistuspdf, 8220 kb