Vahvistetut kaavat 2003

Akm 181: Asemakaavan muutos, joka koskee 17. kaupunginosan, kortteleita 1704, 1705, 1706 ja 1707 sekä katu- ja liikennealuetta

KV 23.4.2003 § 38 voimaantulo 24.6.2003

Alue sijoittuu Varastokadun molemmin puolin rajautuen pohjoisessa Ratakatuun ja etelässä rautatiehen. Alue on suuruudeltaan noin 7.4 ha

Kaavamuutoksen tarkoituksena on nykyisten pienteollisuus- ja varastokortteleiden muuttaminen liikekortteleiksi vastaamaan paremmin alueen nykyistä ja tulevaa käyttöä.

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Kaavakarttapdf, 205 kb
Selostuspdf, 586 kb

Akm 185: Prisman alueen asemakaavan muutos

KV 27.8.2003 § 84, voimaantulo 30.12.2005.

Asemakaavan muutos koskee 7. kaupunginosan korttelia 29 ja 15. kaupunginosan kortteleita 1560, 1563, niihin liittyviä puisto-, pysäköinti- ja katualueita sekä kaupunginosan rajaa. Raahen ruutukaavakeskustan kaakkoiskulma tiivistetään kaupunkimaiseksi liikekeskustan osaksi. Alueella Prisma kehittää toimintaansa.

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Kaavakarttapdf, 202 kb
Selostuspdf, 3311 kb

Akm 186: Palonkylän alueen asemakaavan muutos

KV 27.8.2003 § 79, voimaantulo 7.10.2005.

Raahen kaupungin 35 kaupunginosan, Palonkylä, kortteleiden 96 – 112 sekä katu- ja puistoalueille laadittavaa asemakaavan muutosta.

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Palonkylässä Palontien eteläpuolella Ahtimuksentien ja Tikkamäentien yhteyteen muodostuneella alueella. Kaavan muutosalueen pinta-ala 12.2 ha.

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Kaavakarttapdf, 308 kb
Selostuspdf, 768 kb

_______________________________________________________________________________

Raahen pohjoiset mannerrannat, osayleiskaava

KV 25.6.2003, lainvoimaisuus 21.8.2003, voimaantulo 22.8.2003

Pohjoiset mannerrannat käsittää Ruottalon, Ruottalonlahden pohjukan, osittain Kylmänniemen alueen, Hakotaurin, Seminaarinrannan, Takarannan, Ilolinnan, Maijanpauhan, osittain Pitkänkarin alueen, Iiläisen, Ulko- ja Maafantin sekä Kaupunginlahden ranta-alueet ja näihin alueisiin välittömästi liittyvä vesialueet.

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 270 ha.

Mannerrantojen osayleiskaava laadittiin oikeusvaikutteisena.

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Kaavaselostuspdf, 3103 kb
Kaavakarttapdf, 13309 kb

Pohjoisten mannerrantojen maisema-analyysi 2002pdf, 12958 kb
Pohjoisten mannerrantojen luontoselvitys, Ympäristötaito 2001pdf, 8660 kb

________________________________________________________________________________

Raahen pohjoinen saaristo, osayleiskaava

KV hyv. 21.6.2000, lainvoimaisuus ja voimaantulo 2.8.2000

Raahen pohjoinen saaristo sijaitsee Raahen kaupungin edustan merialueella mantereen läheisyydessä. Uloimmalle saarelle on matkaa noin 6 km. Saaria ja luotoja on kaikkiaan noin 60 kpl. Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on 3820 ha, joista 2240 ha on Natura 2000 -suojelualuetta.

Saariston osayleiskaava laadittiin oikeusvaikutteisena.

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Kaavaselostuspdf, 791 kb
Kaavakarttapdf, 15874 kb
Kaavamerkinnätpdf, 53 kb