Vahvistetut kaavat 2004

Akm 183: Korttelin 18 asemakaavan muutos

KV 2.6.2004 § 40, voimaantulo 30.12.2005.

Asemakaavan muutos koskee Raahen kaupungin 5. kaupunginosan korttelia 18 ja siihen liittyviä katualueita. Kortteli 18 sijaitsee aivan Raahen ydinkeskustassa ja rajoittuu Sovionkatuun, Kauppakatuun, Koulukatuun ja Kirkkokatuun. Korttelin pinta-ala on 2,1 ha.

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Kaavakarttapdf, 212 kb
Selostuspdf, 2077 kb

Rakennushistoriallinen selvitys

A: Asemakaavoituspdf, 3739 kb
B: Rakentaminenpdf, 5710 kb
C: Säilyneisyys ja arvottaminenpdf, 895 kb

Ak 188: Kylmäniemen asuntoalueen asemakaava

KV 28.4.2004 § 15, voimaantulo 15.6.2004.

Suunnittelualue käsittää osan Kylmäniementiestä ja sen pohjoispuolisesta alueesta. Suunnittelualueen koko on 7.75 ha.

Kaavan tarkoituksena on tarjota uusia tontteja omakotirakentamiseen halutulta asuinalueelta ja mahdollistaa turvalliset liikenneolot auto- ja kevyelle liikenteelle. Kaavalla turvataan myös riittävän suojapuuston säilyminen meren ja uuden asuinalueen välillä.

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Kaavakarttapdf, 1601 kb
Selostuspdf, 395 kb

Akm 190: Koivuluodon kauppakeskuksen asemakaavan muutos

KV 2.6.2004 § 39, voimaantulo 20.7.2004.

Asemakaavan muutos koskee 22. kaupunginosan korttelia 2296 ja siihen liittyvää puistoaluetta sekä 40. kaupunginosan katualuetta. Alue sijaitsee Raahen keskustan laajennusalueella ruutukaava-alueen eteläpuolella. Se tukeutuu Kirkkokadun jatkeella sijaitsevaan Kokkolantiehen sekä sen poikkikatuun Ollinkalliontiehen. Pohjoispuolella on Haaralan hautausmaa ja Haaralanpuisto, itäpuolella Yritysperän omakotialue, eteläpuolella Koivuluodon urheilualue ja länsipuolella Kummatin kaupunginosa palvelu- ja työpaikka-alueita. Alueen pinta-ala on noin 4,2 ha.

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Kaavakarttapdf, 280 kb
Selostuspdf, 2026 kb

Akm 191: Valtatien 8 yleisen tien alue lähialueineen välillä Nikolantie – rautatiesilta asemakaavan muutos ja laajennus

KV 2.6.2004 § 41, voimaantulo 20.7.2004.

Suunnittelualueeseen kuuluvan jakson pituus on n. 2,2 km ja alue on kooltaan noin 28 ha.

Asemakaavan muutos ja laajennus tuli ajankohtaiseksi kaupunginvaltuuston hyväksyttyä 3.12.2003 tiehallinnon laatimat suunnitelmat valtatie 8 liikenneturvallisuuden ja ympäristön parantamiseksi. Tällä asemakaavan muutoksella ja laajennuksella luodaan maankäytölliset edellytykset tiehallinnon suunnitelmien toteuttamiseksi.

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Kaavakarttapdf, 9221 kb
Selostuspdf, 417 kb

Akm 192: Valtatie 8 lähialueineen välillä rautatiesilta – Pattijoentie

Maunulan alueen korttelit 26, 66 – 69, 71 – 74, 76 – 85 lähialueineen sekä Marin alueen korttelit 400 – 413 lähialueineen

Kaupunginosa 50, Pattijoki (Marin-Maunulan alue) asemakaavan muutos, laajennus ja kumoaminen

KV 15.12.2004 § 91, voimaantulo 23.1.2005.

Suunnittelualueeseen kuuluvan vt 8 tiejakson pituus on n. 2,7 km ja alue on kooltaan noin 81 ha.

Kaavoitustyön yhteydessä päivitetään Maunulan ja Marin alueen asemakaava vastaamaan alueen nykyistä käyttöä sekä tulevaisuuden maankäytön tarpeita.

Asemakaavan suunnittelun keskeinen lähtökohta on ollut tiehallinnon v. 2004 aikana teettämä vt 8:n parantamissuunnitelma. Keskeinen muutos nykytilanteeseen on yleisen tien alueen laajentaminen meren puolelle sekä liittymäjärjestelyt Jokelantien liittymässä. Tilatarve johtuu pääsääntöisesti uuden kevyen liikenteen väylän linjauksesta.

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Kaavakarttapdf, 3479 kb
Kaavamerkinnätpdf, 1253 kb
Selostuspdf, 1241 kb