Vahvistetut kaavat 2005

Akm 193: Kalkankankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos

KV 5.10.2005 § 75, voimaantulo 17.11.2005.

Asemakaavan muutos koskee 37. kaupunginosan, Kalkankangas, korttelia 3702 sekä suojaviheraluetta. Suunnittelualue sijaitsee Kalkankankaan kaupunginosassa, Itä-Kalkan teollisuusalueella, joka sijaitsee noin kolme kilometriä kaupungin keskustasta etelään Rautaruukintien ja Lapaluodontien risteyksen kaakkoispuolella. Suunnittelualueen koko on noin 3,3 ha.

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Kaavakarttapdf, 148 kb
Selostuspdf, 1655 kb

Akm 194: Tervahovin teollisuusalueen ja Thompsonin ranta-alueen asemakaavan muutos

KV 27.4.2005 § 46, voimaantulo 8.6.2005.

Raahen kaupungin 11. kaupunginosan korttelin 1102, venesataman, urheilu- ja virkistyspalvelualueen, yleisen pysäköintialueen, vesi- ja katualueiden sekä 39. kaupunginosan korttelin 3901 tontin nro 1 ja vesialueen sekä kaupunginosien välisen rajan asemakaavan muutos.

Kaava-alue sijaitsee Raahen keskustan lounaispuolen ranta-vyöhykkeellä ja on osa vanhaa Varvin ja Tervahovin rantaa. Suunnittelualue rajautuu koillisessa rantapuistoon, kaakossa Raahen Energia Oy:n toimitilakortteliin ja Merikadun koulun alueeseen. Etelässä ja lounaassa alue rajautuu Keycast Oy.n korttelin 3901 tonttiin nro 2. Liikenteellisesti alue tukeutuu Ruonankadun ja Pikiruukinkadun kautta Merikatuun. Asemakaavan muutosalueen pinta-ala on noin 16,9 hehtaaria.

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Kaavakarttapdf, 764 kb
Selostuspdf, 3282 kb