Vahvistetut kaavat 2006

Akm 195: Kaupunginmetsän teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus

KV 15.11.2006 § 77, voimaantulo 29.12.2006.

Asemakaavan muutos ja laajennus, joka koskee Raahen kaupungin 27. kaupunginosan, kortteleita 2757, 2758, 2760 ja 2761 sekä virkistys-, katu-, liikenne- ja erityisalueita.

Suunnittelualue sijaitsee Kiiluntien varrella noin kolme kilometriä Raahen keskustasta itään lähellä valtatietä 8, Kaupunginmetsän asuinaluetta ja Pattijärvien vesistöä. Suunnittelualue rajautuu lounaassa Kiiluntiehen, kaakossa Pattijärvien vesistöön, pohjoisessa rautatiehen sekä luoteessa valtatiehen 8. Suunnittelualueen pinta-ala on 59 h.

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Kaavakarttapdf, 853 kb
Selostuspdf, 1819 kb

Ak 196: Mettalanmäen kauppakeskuksen asemakaava

KV 28.6.2006 § 42 voimaantulo 15.8.2006

Raahen kaupungin 35. kaupunginosan korttelien 3533, 3534, 3535 ja 3536 sekä yleisen tien, virkistys-, suojaviher-, vesi- ja katualueiden asemakaava.

Alue sijaitsee Raahen liikekeskustasta 1,5 km Kokkolantietä valtatien 8 liittymän tuntumassa sen eteläpuolella. Suunnittelualue rajautuu idässä Palonkylän pientaloalueeseen, etelässä Kertunkankaan metsään ja lännessä Pereenmäen pientaloalueeseen. Pohjoisessa aluetta sivuaa valtatie 8 sekä rakennetut Junnilanmäki ja Mettalanmäki. Asemakaavalla vastataan tilaa vaativan kaupan tonttikysyntään. Keskittämisellä kaupalliset palvelut tukevat toisiaan ja asiakkaat löytävät palvelupisteet nykyistä helpommin. Asemakaava sisältää neljä liikerakennusten korttelia, joihin sisältyvät yhteiset autopaikkojen korttelialueet sekä huoltoaseman korttelialue. Lisäksi kaavassa osoitetaan suunnitellut päätiejärjestelyt valtatien 8 ja kantatien 88 risteyksessä.

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Kaavakarttapdf, 660 kb
Selostuspdf, 3060 kb

Akm 197: Pyhtilä 1: asemakaava ja asemakaavojen muutokset

KV 28.6.2006 § 41 voimaantulo 15.8.2006.

Suunnittelualue sijaitsee 50. kaupunginosassa (Pattijoki) noin 2,5 kilometriä kaupungin keskustasta itään. Se sijoittuu Ouluntien, Isoholmintien, Pyhtiläntien ja Lappasenojan rajaamalla alueelle siten, että etelä- ja länsipuolella suunnittelualue rajautuu Pattasen alueen asutukseen, idässä Järventölän alueen asutukseen ja pohjoispuolella mm. Pattijoen puutarhan alueeseen. Kooltaan suunnittelualue on 14 ha.

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Kaavakarttapdf, 1432 kb
Selostuspdf, 1116 kb
Rakentamisohjeetpdf, 7051 kb

Akm 198: Koivuluodon eteläisten kortteleiden asemakaavan muutos

KV 15.11.2006 § 76 voimaantulo 29.12.2006.

Asemakaavan muutos koskee Raahen kaupungin 40. kaupunginosan korttelin 4002 osaa, korttelia 4003 sekä virkistys-, katu-, erityis- ja vesialueita.

Asemakaavan laajennus koskee Savolahden kylän tilaa 1:154.

Alue sijaitsee Raahen keskustan eteläosassa Kokkolantien varressa uimahallin eteläpuolella. Suunnittelualue rajautuu idässä Koivuluodon urheilupuistoon, etelässä Mettalanmäen pientaloalueeseen, lännessä Kokkolantien katualueeseen ja pohjoisessa uimahallin alueeseen. Asemakaavalla vastataan kaupan palveluiden tonttikysyntään ja toteutetaan Kokkolantien varren kaupunkirakenteellista tiivistämistä. Asemakaava sisältää liikerakennuksen korttelin ja palvelurakennusten korttelin sekä katu- ja kevyen liikenteen yhteydet. Lisäksi kaavassa esitetään viher- ja vesialueille aluejärjestelyjä.

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Kaavakarttapdf, 442 kb
Selostuspdf, 1850 kb