Vahvistetut kaavat 2010

Akm 206: Mettalanmäen kauppakeskuksen asemakaavan muutos ja laajennus

Kaava kumoutunut, alueella voimassa Akm 216, KV 28.8.2017

KV hyv. 31.5.2010 § 31, lainvoima 6.7.2010, voimaantulo 8.7.2010

Suunnittelualue sijaitsee Valtatien 8 Mettalanmäen liittymän yhteydessä sen eteläpuolella.

Alueen itäpuolella on Palonkylän Pereenmäen omakotialue ja lounaispuolella Pyynmäen omakotialue. Alue on rakentamatonta kesantopeltoa.

Asemakaavan muutosalueen pinta-ala on noin 18 hehtaaria.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on luoda edellytykset uuden yhtenäisen kauppakeskuksen rakentamiselle Valtatien 8 ja Kantatien 88 risteyksen tuntumaan. Asemakaavaluonnos sisältää liike-, toimisto- ja palvelurakentamisen rakennusoikeutta yhteensä noin 46300 k-m2.

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Selostus 22.9.2009pdf, 2861 kb
Kaavakartta 22.9.2009pdf, 6234 kb
Kaupallisten vaikutusten arviointi 25.9.2009pdf, 862 kb
Viistohavainnekuva pohjoisesta 25.9.2009pdf, 3166 kb

Akm 209: Koivuluodon liikekorttelin ja urheilualueen asemakaavan muutos

KV 30.8.2010 § 50, lainvoima 5.20.2010, voimaantulo 8.10.2010

Raahen kaupungin 40. kaupunginosan korttelin 4001 ja urheilupuiston osia sekä katualueita koskeva asemakaavan muutos.

Suunnittelualue sijaitsee Ollinkalliontien varressa sen eteläpuolella, Citymarket –kauppakeskusta vastapäätä. Korttelissa muutosalueella toimii huoltoasema ja eteläpuolella on Tiiranlinna-hotelli.

Kaavanmuutos koskee rakentamatonta kadun varren liikerakennuksen tonttia sekä huoltoaseman tonttia sekä kortteliin liittyviä katualueita ja Koivuluodon urheilupuiston osaa.

Asemakaava-alue on huoltoasematonttia ja katualueita lukuun ottamatta luonnontilaisena hoidettua koivikkoa. Muutosalueen pinta-ala on noin 2,26 ha.

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Kaavaselostus 7.6.2010, tarkistukset 13.8.2010 ja täydennykset 31.8.2010pdf, 1161 kb
Kaavakartta 7.6.2010, tarkistukset 13.8.2010pdf, 1872 kb

Akm 211: Ollinsaaren asemakaavan muutos

KV 30.8.2010 § 51, lainvoima 5.10.2010, voimaantulo 8.10.2010

Raahen kaupungin 31. ja 36 kaupunginosien (Mestauskallio ja Ollinsaari) lähivirkistys-, puisto- ja palstaviljelyalueiden osia, kaupunginosien välisiä rajoja sekä katualueita koskeva asemakaavan muutos.

Suunnittelualue sijaitsee Ollinkalliontien varressa sen eteläpuolella Yritysperän teollisuusalueen kohdalla. Muutos koskee luonnontilaista metsää ja vanhaa peltoa, josta pääosa on metsittymässä sekä katualuetta. Osalla aluetta harrastetaan palstaviljelyä. Korttelialueeksi suunniteltu maa on R-taso Oy:n omistuksessa. Kaavan muutosalueen pinta-ala on noin 7,3 hehtaaria.

Asemakaavan muutoksella muodostuu 36. kaupunginosan kortteli 3631, virkistys-, vesi- ja katualueita. Osa Mestauskallion kaupunginosasta muuttuu Ollinsaaren kaupunginosaksi. Asemakaavan muutoksella poistuu osia lähivirkistys-, puisto- ja palstaviljelyalueista. Kortteliin 3631 laaditaan erillinen tonttijako.

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Kaavaselostus 30.3.2010, tarkistukset 28.6.2010, täydennykset 31.8.2010pdf, 2065 kb
Kaavakartta 30.3.2010, oikaisuluonteiset korjaukset 28.6.2010pdf, 1347 kb