Vahvistetut kaavat 2011

Akm 212: Pyhtilän 2. asuntoalueen asemakaavan muutos ja laajennus

KV hyv. 18.4.2011 § 16, lainvoima 27.5.2011, voimaantulo 1.6.2011

Suunnittelualue sijaitsee Raahen kaupungin 50. kaupunginosassa, noin 2,8 kilometriä kaupungin keskustasta itään. Alue sijoittuu Vanha-Pyhtiläntien länsipuolelle rajautuen kaakossa Pyhtilänkujan asutukseen, luoteessa Candelinintien asutukseen ja lounaassa metsikköön. Kaavoitettavan alueen pinta-ala on noin 7,2 hehtaaria.

Asemakaavan tavoitteena oli muodostaa vehreän puistoalueen ympäröimä moderni, kaupunkimainen pientalovaltainen asuinalue, rauhallisen pihakadun ympärille jäsentyen. Uusia omakotitalotontteja muodostuu 20 kpl. Tonttikoot vaihtelevat 1200 m2 – 1500 m2:iin. Alueelle muodostuu kymmenen uutta asuinkorttelia sekä virkistys- ja katualueita.

Suunnittelualueelta on sujuvat yhteydet ulkopuoliseen katuverkkoon. Lisäksi kevyen liikenteen sujuvuuteen ja turvallisuuteen lähiympäristössä on kiinnitetty huomiota.

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Kaavaselostus 1.12.2010pdf, 3387 kb
Kaavakartta 1:2000, 1.12.2011pdf, 416 kb
Rakentamistapaohjeet 20.9.2011pdf, 991 kb