Vahvistetut kaavat 2014

Akm 208: Raahen sataman Lapaluodon satamanosan asemakaavan muutos ja laajennus

KV 28.1.2013 § 3. Lainvoimaisuus ja voimaantulo 2.5.2014

Suunnittelualue sijaitsee 41. kaupunginosassa noin 3 kilometriä kaupungin keskustasta lounaaseen.

Kaavamuutos- ja laajennusalue sijaitsee Lapaluodon satamanosassa käsittäen varsinaisen satama-alueen, Lapaluodon satamanosan länsipuolella sijaitsevaa merialuetta, Lapaluodon kalasataman, Helmilaiturintien, Lapaluodontien Satamalahteen asti, osan Satamalahtea, Someronlahden itäpuolisen Ristikarin teollisuuskorttelin sekä Someronlahden rajautuen eteläosastaan Rautaruukin satama-alueeseen.

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 235 ha, josta vesipinta-alaa on n. 100 ha.

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Kaavaselostus, 29.10.2012pdf, 8512 kb
Kaavakartta, 29.10.2012pdf, 19813 kb
Kaavamerkinnät, 29.10.2012pdf, 66 kb
Kiinteistörekisterinpitäjän päätös 5.11.2013, KH 25.11.2013 §535pdf, 400 kb

_______________________________________________________________________________

Annankankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

KV 27.10.2014 §123, lainvoima 2.12.2014, voimaantulo 12.12.2014

Osayleiskaava mahdollistaa yhteensä 10 tuulivoimalan rakentamisen suunnittelualueelle.

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Kaavaselostus 22.9.2014pdf, 27253 kb
Kaavakartta 22.9.2014pdf, 1557 kb

______________________________________________________________________________

Nikkarinkaarron tuulivoimapuiston osayleiskaava

KV 27.10.2014, lainvoima 2.12.2014, voimaantulo 12.12.2014

Osayleiskaava mahdollistaa yhteensä 10 tuulivoimalan rakentamisen suunnittelualueelle.

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Kaavaselostus 22.9.2014pdf, 17876 kb
Kaavakartta 22.9.2014pdf, 1358 kb

________________________________________________________________________________

Sarvankankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

KV hyv. 10.11.2014 § 132, lainvoima 15.12.2014, voimaantulo 7.1.2015

Osayleiskaava mahdollistaa yhteensä 14 tuulivoimalan rakentamisen suunnittelualueelle.

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Kaavaselostus 4.11.2014pdf, 36277 kb
Kaavakartta 4.11.2014pdf, 5056 kb

_______________________________________________________________________________

Akm 220: Hakotaurinlahden asemakaava ja asemakaavan muutos

KV hyv. 8.12.2014 § 150, lainvoima 13.1.2015, voimaantulo 14.1.2015

Raahen kaupungin 30. kaupunginosan (Pitkäkari) korttelin 246 pohjoisosan asemakaavan muutos ja Lahjoitusmaa -nimistä tilaa koskeva asemakaava.

Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuvat 30. kaupunginosan, Pitkäkari, korttelin 3031 asuntokerrostalojen ja palvelurakennusten korttelialueet sekä virkistys-, vesi- ja katualuetta.

Asemakaavan tavoitteena on kehittää olemassa olevasta asuntoalueesta viihtyisä kiinteä ja kestävän kehityksen ominaisuudet sisältävä asuntovaltainen alue. Hakotaurinlahden venesatama ja meren läheisyys ovat arvokas osa asumismiljöötä.

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Kaavaselostus 5.5.2014pdf, 10777 kb
Kaavakartta 5.5.2014pdf, 441 kb