Vahvistetut kaavat 2017

Akm 216: Mettalanmäen kauppakeskuksen asemakaavan muutos, laajennus ja osittainen kumoaminen

KV 28.8.2017 §101, lainvoima 24.10.2017, voimaantulo 26.10.2017

Asemakaavan muutoksella luodaan edellytykset uuden kauppakeskuksen rakentamiselle valtatien 8 ja Kokkolantien risteyksen tuntumaan sekä päästään toteuttamaan Raahen kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen yhteistyönä laaditut valtatien 8 liikennejärjestelyt melusuojauksineen ja ympäristöineen.

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 35 hehtaaria.

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Kaavaselostus 21.8.2017pdf, 7218 kb
Kaavakartta 27.6.2017pdf, 808 kb

Kaavatyötä varten tehdyt selvitykset löytyvät Mettalanmäen osayleiskaavan selvityksistä.

________________________________________________________________________________

Mettalanmäen osayleiskaava

KV 29.5.2017 §55, lainvoima 25.7.2017, voimaantulo 4.8.2017.

Mettalanmäen osayleiskaava koskee Raahen kaupungin Mettalanmäen kauppakeskusaluetta ja sen lähiympäristöä.

Kaava-alueen pinta-ala on n. 316 ha.

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Kaavakartta 10.4.2017pdf, 6545 kb
Kaavaselostus 10.4.2017pdf, 10459 kb

Tehdyt selvitykset

Arkeologinen inventointi 12.10.2016pdf, 12709 kb
Rakennushistoriallinen selvitys 2.11.2016pdf, 30786 kb
Vt 8 kehittämissuunnitelma välillä Koksaamontie - Pattijoentie, Raahepdf, 3582 kb
Vt 8 raporttiliitteet 1 - 3pdf, 3109 kb

________________________________________________________________________________

Akm 235: Raahen syväsataman teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos

KV hyv.29.5.2017 §53, lainvoima 25.7.2017, voimaantulo 4.8.2017.

Suunnittelualue sijaitsee noin 5 kilometrin päähän Raahen keskustasta lounaaseen, satama- ja teollisuusalueen viereen maantäyttö- ja merialueelle.

Kaava-alueen pinta-ala on n. 100 ha.

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Kaavakartta 29.5.2017pdf, 377 kb
Kaavaselostus 29.5.2017pdf, 8272 kb

Kaavaselostuksen liiteasiakirjat

Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelmapdf, 1955 kb
Liite 2: Valmisteluvaiheen paluteraportti 31.1.2017pdf, 1002 kb
Liite 3: Ehdotusvaiheen palauteraportti 19.5.2017pdf, 423 kb
Liite 4: Seurantalomakepdf, 37 kb
Liite 5: Yhteysviranomaisen lausunto YVA-selostuksesta 15.4.2013pdf, 149 kb
Liite 6: Metallituotetehtaan ympäristövaikutusten arviointiselostus, kesäkuu 2016pdf, 1533 kb
YVA-selostuksen erillisraportit:
Ilmanpäästöjen leviämismallinnuspdf, 3572 kb
Asukaskyselyn raporttipdf, 1328 kb
Liite 7: Yhteysviranomaisen lausunto YVA-selostuksesta 20.12.2016pdf, 2057 kb
Liite 8: Raahen metallituotetehtaan Natura-arviointi 3.11.2016, täydennetty 4.4.2017pdf, 4587 kb
Liite 9: Mustavaaran Kaivos Oy:n turvallisuustarkastelu 13.12.2016pdf, 1533 kb
Liite 10: Jätealueiden vaihtoehtoselvitys 2.2.2017pdf, 3156 kb
Liite 11: Natura-arvioinnin palauteraportti 19.5.2017pdf, 357 kb
Liite 12: Ely-keskuksen lausunto Mustavaarna Kaivos Oy:n Raahen metallituotetehtaan Natura-arvioinnin täydennyksestä 20.4.2017pdf, 357 kb
Liite 13: Ilmatieteen lausunto aaltoiluvarasta 26.1.2017pdf, 879 kb

________________________________________________________________________________

Sulaton osayleiskaava

KV 29.5.2017 §52, lainvoima 25.7.2017, voimaantulo 4.8.2017.

Kaavan tavoitteena on mahdollistaa Mustavaaran Kaivos Oy:n sulaton sijoittuminen Raahen satama-alueelle SSAB:n Raahen terästehtaan läheisyyteen.
Alueen sijainti on edullinen meri- ja maakuljetusten osalta.

Kaava-alueen pinta-ala on n. 133 ha.

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Kaavakartta 29.5.2017 pdf, 488 kb
Kaavaselostus 29.5.2017pdf, 9427 kb

Kaavaselostuksen liiteasiakirjat

Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.2.2017pdf, 2052 kb
Liite 2: Metallituotetehtaan ympäristövaikutusten arviointiselostus, kesäkuu 2016pdf, 8934 kb
YVA-selostuksen erillisraportit:
Ilmanpäästöjen leviämismallinnuspdf, 3572 kb
Asukaskyselyn raporttipdf, 1328 kb
Liite 3: Yhteysviranomaisen lausunto YVA-selostuksesta 20.12.2016pdf, 2057 kb
Liite 4: Natura-arviointi 3.11.2016, täydennys 4.4.2017pdf, 4587 kb
Liite 5: Jätealueiden vaihtoehtoselvitys 2.2.2017 pdf, 3156 kb
Liite 6: Mustavaaran Kaivos Oy:n turvallisuustarkastelu 13.12.2016pdf, 1533 kb
Liite 7: Valmisteluvaiheen palauteraportti 20.2.2017pdf, 542 kb
Liite 8: Ehdotusvaiheen palauteraportti 18.4.2017pdf, 602 kb
Liite 9: Naturan palauteraportti 19.5.2017pdf, 357 kb
Liite 10: ELY-keskuksen lausunto Natura-arvioinnin täydennyksestä 20.4.2017pdf, 357 kb