Ak 215: Kaupunginlahdenrannan asemakaava

Suunnittelualue sijoittuu Raahen kaupungin 30. kaupunginosaan, Raahen keskustan läheisyyteen, Pitkänkarin alueelle, Kaupunginlahden (Pikkulahden) länsirannalla.

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 16 ha ja alue on Raahen kaupungin omistuksessa.

Asemakaavan tavoitteena on lisätä Raahen kaupungin monipuolista tonttitarjontaa ja kehittää uusi kaupunkiympäristöön sijoittuva merellinen ja luonnonläheinen kaupunkirakennetta täydentävä asuntoalue ja kaupunkikuvallinen kokonaisuus Kaupunginlahdenrannan (Pikkulahti) ja Pitkäkarin alueelle.

Alue tulee suunnitella siten, että se muodostaa ehjän kokonaisuuden viereisen vireillä olevan Pikkulahden asemakaava-alueen sekä Pikkulahden virkistys-, liikunta- ja puistosuunnitelman kanssa.

Tavoitteena on kehittää Kaupunginlahdenrantaan kaupunkikuvallisesti korkealaatuinen ja vetovoimainen asuinympäristö, joka täydentää kaupunkirakennetta ja parantaa Kaupunginlahdenrannan kokonaisilmettä.

Meren läheisyys tuo asuinympäristölle omaleimaisen piirteen, jota hyödynnetään hienovaraisesti alueen kaikissa suunnitteluvaiheissa.

Suunnittelussa tulee ottaa huomioon suunnittelualueen rajautuminen valtakunnallisesti arvokkaaseen Vanhaan Seminaarin (RKY 2009) alueeseen.

Liikenteellisenä tavoitteena on luoda alueelta sujuvat, turvalliset ja selkeät yhteydet alueen ulkopuoliseen katuverkkoon.

Asiaa on käsitelty viimeksi 13.12.2017 §94, jolloin kehittämislautakunta päätti kaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta.

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Kehittämislautakunnan pöytäkirjaote 13.12.2017 §94pdf, 26 kb
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 30.11.2017pdf, 2006 kb

Tehdyt selvitykset

Kaupunginlahdenrannan ja Pitkäkarin rakennettavuusselvitys, Geobotnia 2012pdf, 2462 kb
Kaupunginlahdenrannan luontoselvitys, Pöyry 2014pdf, 4032 kb
Muinaisjäännösselvitys, Aura osuuskunta 2014pdf, 572 kb
Pitkäkari ja Maafantti, arkeologinen tutkimusraportti Hyttinen 2017pdf, 10433 kb

Raahen pohjoisten mannerrantojen maisema-analyysi 2002pdf, 12958 kb
Raahen pohjoisten mannerrantojen luontoselvitys, Ympäristötaito 2001pdf, 8660 kb

Keskeisten alueiden liikennejärjestelmä 2012pdf, 7481 kb

Pitkänkarin inventoitu rakennuskantapdf, 1491 kb


Lisätietoja

Kaavoituspäällikkö Anu Syrjäpalo
puh. 044 439 3575, sähköposti anu.syrjapalo (at) raahe.fi
Kaavoitusarkkitehti Jaana Pekkala
puh. 040 830 3000, sähköposti jaana.pekkala (at) raahe.fiArkisto