Ak 239: Ruottalonlahden asemakaava

Suunnittelualue sijaitsee Raahen kaupungin asemakaava-alueen pohjoisrajalla Ruottalonlahden alueella.

Asemakaava koskee Raahen kaupungin kiinteistöjä 678-402-1-50, 678-415-18-93, 678-415-18-223 ja 678-415-18-166. Asemakaavan muutos koskee osaa Raahen kaupungin 29. kaupunginosan kiinteistöstä 678-29-9903-100.

Asemakaavan tavoitteena on osoittaa alue yleiskaavan mukaiseen käyttöön asuinrakennusten korttelialueiksi ja virkistyskäyttöön.

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 13,6 ha.

Asiaa on käsitelty viimeksi 14.8.2018, jolloin kehittämislautakunta hyväksyi asemakaavaluonnoksen ja asetti sen MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtäville mielipiteiden esittämistä varten 27.8. - 25.9.2018 väliseksi ajaksi.

Asemakaavaluonnos esitellään yleisötilaisuudessa torstaina 6.9.2018 klo 17.00-19.00 Antinkankaan koulun ruokalassa, osoitteessa Isoholmintie 6, Raahe.

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Pöytäkirjaote KELA 14.8.2018 §69pdf, 80 kb
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.7.2018pdf, 961 kb
Asemakaavaluonnos 14.8.2018pdf, 4527 kb
Kaavaselostus 14.8.2018pdf, 14102 kb

Erillisliite

Maaperä- ja rakennettavuusselvitys 2018pdf, 840 kbArkisto