Akm 217: Asemakadun ja Niittykadun asemakaavan muutosehdotus

Asemakaavan muutosalue käsittää 15. kaupunginosan korttelin 62 tontteja 38 ja 52, 16. kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä kortteleiden välistä katualuetta.

Suunnittelualue sijaitsee Raahen kaupungin 15. ja 16. kaupunginosassa Miljoonaperän alueella kortteleissa 64 ja 62, korttelit rajautuvat Oikokatuun, Asemakatuun, Niittykatuun ja Vihastenkarinkatuun. Alueen pinta-ala on 8016 m2.

Alueella voimassaoleva vuoden 1941 asemakaava on vanhentunut ja alueelle kohdentuu rakentamispaineita. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on ajantasaistaa vuoden 1941 asemakaava.

Asiaa on käsitelty viimeksi 3.9.2018, jolloin kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen ja päätti asettaa sen MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville tekniseen keskukseen (Ruskatie 1, Pattijoki) 10.9.- 9.10.2018 väliseksi ajaksi.

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Kaupunginhallituksen pöytäkirjaote 3.9.2018 § 294pdf, 45 kb
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.9.2014, päivitetty 14.8.2018pdf, 2436 kb
Asemakaavan muutosehdotus 14.8.2018pdf, 1975 kb
Kaavaselostus 14.8.2018pdf, 4533 kb
Luonnosvaiheen palaute ja vastineet 14.8.2018pdf, 295 kbArkisto